Zverejňovanie dokladov

Odkaz pre starostu
Anketa

Ako sa Vám páči publikácia o našej obci s názvom "Alekšince história a súčasnosť obce"?

K odpovedi môžete pridať aj Váš komentár.

Obsahovo a graficky veľmi kvalitná publikácia.

Zaujímavá a pekne spracovaná.

Dobrá, ale čakal(a) som o niečo viac.

Nepáči sa mi,

Váš komentár:

Váše meno:


Koľko je 1 + dva?
Vašu odpoveď napíšte číslom.Výsledky hlasovaniaObsahovo a graficky veľmi kvalitná publikácia.
   17 hlasov

Zaujímavá a pekne spracovaná.
   12 hlasov

Dobrá, ale čakal(a) som o niečo viac.
   11 hlasov

Nepáči sa mi,
   4 hlasyVZN

VZN 2019 - 1 - o určení príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
10.7.2019 pridal(a) kusnir
Naposledy upravil(a) kusnir 10.7.2019

255 kB

VZN 2018 - 1 - Prevádzkový poriadok pohrebiska
Dodatok č.1
11.3.2019 pridal(a) cebova

490 kB

VZN 2018-3 - o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
17.12.2018 pridal(a) kusnir
Naposledy upravil(a) kusnir 17.12.2018

273 kB

VZN 2018-2 - o poskytovaní sociálnych služieb
16.11.2018 pridal(a) kusnir
Naposledy upravil(a) kusnir 16.11.2018

281 kB

VZN 2018-1 Prevádzkový poriadok pohrebiska
27.6.2018 pridal(a) kusnir

393 kB

VZN 2017-4 - o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
30.12.2017 pridal(a) kusnir
Naposledy upravil(a) admin 11.10.2018

294 kB

33 kB

VZN 2017-3 - o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
30.12.2017 pridal(a) kusnir

273 kB

VZN 2017-2 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Alekšince
30.12.2017 pridal(a) kusnir

331 kB

VZN 2017-1 - o zásadách tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov
6.8.2017 pridal(a) kusnir

199 kB

VZN 2016-2 - o hospodárení a nakladaní s majetkom obce
15.5.2017 pridal(a) kusnir

232 kB

VZN 2016-3 - o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Alekšince
2.2.2017 pridal(a) admin
Naposledy upravil(a) kusnir 15.5.2017

213 kB

VZN 2016-1 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Alekšince
23.10.2016 pridal(a) kusnir

315 kB

130 kB

VZN 2015-4 - o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Alekšince
11.12.2015 pridal(a) cebova
Naposledy upravil(a) kusnir 14.12.2015

202 kB

VZN 2015-3 - o umiestňovaní volebných plagárov
7.12.2015 pridal(a) admin
Naposledy upravil(a) kusnir 14.12.2015

92 kB

86 kB

VZN 2015-2 - o trhovom poriadku a o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach obce Alekšince
26.6.2015 pridal(a) kusnir
Naposledy upravil(a) kusnir 30.6.2015

280 kB

VZN 2015-1 - o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Alekšince - Zmeny a doplnky č.3
30.4.2015 pridal(a) cebova
Naposledy upravil(a) kusnir 5.5.2015

147 kB

VZN 2014-5 - o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov na území obce Alekšince
14.1.2015 pridal(a) admin
Naposledy upravil(a) kusnir 5.5.2015

94 kB

VZN 2014-4 - o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Alekšince
14.1.2015 pridal(a) admin
Naposledy upravil(a) kusnir 5.5.2015

112 kB

VZN 2014-3 - o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Alekšince a za prenájom priestorov, budov a zariadení
Dodatok č.1
21.10.2014 pridal(a) skokanova
Naposledy upravil(a) kusnir 14.12.2015

363 kB

VZN 2014-2 - o podmienkach prideľovania nájomných bytov na území obce Alekšince
Zoznam žiadateľov o byt
21.10.2014 pridal(a) skokanova
Naposledy upravil(a) cebova 17.4.2019

425 kB

563 kB

VZN 2014-1 - o zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev
28.4.2014 pridal(a) admin
Naposledy upravil(a) kusnir 5.5.2015

91 kB

128 kB

VZN 2013-2 - o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie
4.4.2013 pridal(a) admin
Naposledy upravil(a) kusnir 5.5.2015

57 kB

440 kB

VZN 2013-1 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Alekšince
Dodatok č. 6
7.3.2013 pridal(a) Kusnir
Naposledy upravil(a) kusnir 17.12.2018

105 kB

315 kB

VZN 2012-4 - o parkovaní a odstavení vozidiel na verejných priestranstvách a miestnych komunikáciách
7.3.2013 pridal(a) Kusnir
Naposledy upravil(a) kusnir 5.5.2015

120 kB

138 kB

VZN 2012-2 - prevádzkový poriadok verejných ihrísk
Pridané: 11.9.2012
Naposledy upravil(a) kusnir 5.5.2015

57 kB

VZN 2012-1 - o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
Pridané: 1.2.2012
Naposledy upravil(a) kusnir 5.5.2015

31 kB

VZN 2011-5 - o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Alekšince - Zmeny a doplnky č.2
Pridané: 10.1.2012
Naposledy upravil(a) kusnir 5.5.2015

26 kB

VZN 2011-3 - o príspevku na stravovanie dôchodcov poskytnutom obcou
Pridané: 15.11.2011

34 kB

138 kB

VZN 2011-2 - o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách i školských zariadeniach a určenie podmienok tejto úhrady
Dodatok č.1
Pridané: 13.11.2011
Naposledy upravil(a) kusnir 14.12.2015

110 kB

282 kB

VZN 2011-1 - o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi
Pridané: 13.11.2011

108 kB

319 kB

VZN - o zásadách hospodárenia - Dodatok č.4
Pridané: 25.7.2011
Naposledy upravil(a) kusnir 25.5.2015

22 kB

121 kB

VZN 2010-7 - ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Alekšince
Pridané: 25.7.2011

74 kB

171 kB

VZN 2010-4 - o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Alekšince
Pridané: 25.7.2011

32 kB

123 kB

VZN 2010-3 - o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb v podmienkach obce Alekšince
Pridané: 25.7.2011

64 kB

157 kB

VZN 2010-2 - o organizácii miestneho referenda
Pridané: 21.7.2011

68 kB

170 kB

VZN 2010-1 - o podmienkach podnikania na území obce Alekšince
Pridané: 21.7.2011

73 kB

163 kB

VZN 2008-3 - rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Alekšinciach
Pridané: 21.7.2011

194 kB

VZN 2008-2 - o podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov obce Alekšince
Pridané: 21.7.2011

44 kB

145 kB

VZN 2008-1 - o kronike obce Alekšince
Pridané: 21.7.2011

46 kB

148 kB

VZN 2007-4 - o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty
Pridané: 21.7.2011

88 kB

182 kB

VZN 2007-3 - o vyhlásení záväzných časti územného plánu Obce Alekšice
Pridané: 21.7.2011
Naposledy upravil(a) kusnir 25.5.2015

29 kB

130 kB

VZN 2006-1 - na umiestnene volebných plagátov
Pridané: 21.7.2011

30 kB

130 kB

VZN 2005-2 - o poskytnutí dotácií (príspevkov) právnickým a fyzickým osobám, ktoré majú sídlo, alebo trvalý pobyt na území obce Alekšince
Pridané: 21.7.2011

51 kB

157 kB

VZN 2004-2 - o určení školského obvodu Základnej školy v obci Alekšince
Pridané: 21.7.2011

44 kB

143 kB

VZN 2002-4 - o poplatkoch za umiestnenie jadrového zariadenia
Pridané: 21.7.2011

91 kB

Voľba prezidenta Slovenskej republiky 2018

Hlásenia miestneho rozhlasu
9.10.2019 - 13:01
Oznamujeme, že lekáreň v našej obci bude dňa 10.10.2019 zatvorená.
8.10.2019 - 9:09
Oznamujeme občanom, že lekárka pre dospelých MUDr. Andrea Prosnanová NEBUDE dnes 8.10.2019 v Rišňovciach a zajtra 9.10.2019 v Alekšinciach ordinovať. Súrne prípady zastupuje MUDr. Lucia Hippová - Klokočina od 10,00 do 12,00 hod.
7.10.2019 - 14:55
Oznamujeme rodičom, že zajtra t.j. 8.10.2019 detská lekárka v Rišňovciach MUDr. Natália Pristachová, má mimoriadnu zmenu ordinačných hodín a to od 7,30 do 12,00 hod.


Odber noviniek
Chcete vedieť čo je nové v Alekšinciach? Prihláste sa na odber noviniek.

Počasie online
Predpoveď počasia
Po kliknutí na obrázok sa otvorí v novom okne stránka www.svieti.sk
Stránkové dni
Pondelok730 - 1545
Streda730 - 1700
Štvrtok730 - 1200
Piatok730 - 1315

Obedná prestávka:
1200 - 1230

Facebook
Inzercia
Kalendár
Dnes je:
Pondelok   14.  Október  2019
Meniny má Boris
PoUtStŠtPiSoNe
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123