Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Základné informácie

Obec má rozlohu 1 507 ha a rozprestiera sa severozápadne od Nitry, na ceste medzi Nitrou a Hlohovcom, vzdialená 15 km od obidvoch miest. Alekšince sa rozprestierajú v údoliach a kopcoch na juhozápadnom okraji Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, ležia na úrodnej pôde Nitrianskeho okresu. Súčasná krajinná štruktúra je odrazom intenzívneho poľnohospodárskeho využívania krajiny, ktoré vyformovalo scenériu plochých odlesnených chrbtov a širokých údolí a úvalín v mierne členitom pahorkatinnom reliéfe. Celý chotár sa nachádza na aluviálnej rovine a pahorkatine a tvoria ho mladotreťohorné usadeniny pokryté sprašou a nivnými uloženinami. Z veľkej časti tvorí tento odlesnený rovinný až pahorkatinový chotár poľnohospodárska pôda v malom množstve sú zastúpené vinice. Cez stred obce tečie z juhozápadu na severovýchod potok Andač napájaný ďalšími piatimi malými prítokmi prameniacimi v bočných dolinách, ktorý ústí do riečky Radošinka. Tento vodný tok je pravostranný prítok rieky Nitra. Stred obce leží v nadmorskej výške 165 m n.m. Zemepisné súradnice obce sú 48 21 54 severnej šírky a 17 56 59 východnej dĺžky.

V súčasnosti má obec 1 725 obyvateľov, prevažne Slovákov (98.73%). Z jazykového hľadiska patria Alekšince do oblasti, v ktorej sa hovorí prevažne trnavským nárečím. Obyvatelia obce boli v minulosti prevažne poľnohospodári a roľníci. 

Obec je splynofikovaná, s vlastným zdrojom vody a celoobecným rozvodom vodovodnej siete. Obec Alekšince vyvíja maximálne úsilie v získavaní dotácii z euro fondov, čoho je dôkazom napríklad rekonštrukcia základnej školy, obecného úradu, kultúrneho domu, zatraktívnenie centra obce, vybudovanie chodníkov, budovanie kanalizácie, detského ihriska, výsadba zelene a mnoho ďalších. 

Obecný úrad a matričný úrad sídlia v budove bývalej základnej školy spolu s materskou školou. V budove sa nachádza aj zdravotné stredisko a lekáreň. V blízkosti obecného úradu sa nachádza kultúrny dom, ktorý využívajú nielen domáci, ale aj občania z okolitých obcí. V obci sa nachádza základná škola s materskou školou, ktorá oslavovala v roku 2009 svoje 30. výročie otvorenia. V škole sa nachádza kuchyňa, v ktorej sa varia obedy aj pre materskú školu a dôchodcov. 
Veľmi dobre je v obci zabezpečená obchodná sieť, ktorú tvorí jedna predajňa potravín COOP JEDNOTA Slovensko, dve súkromné predajne potravín DEKORA a VAPOS a súkromná predajňa rozličného tovaru JUNIOR. Okrem toho tu pôsobia firmy EURO-VAT a COMPACTA AGRO a.s.
Pohostinské a reštauračné služby zabezpečuje súkromné pohostinstvo  REBECCITA, pohostinstvo U FUŇA, reštaurácia PIZZERIA a sezónne pohostinstvo U ZLATÉHO KAPRÍKA.
Rôzne spoločenské, športové a kultúrne podujatia sa organizujú aj v prekrásnom areáli Miestneho kynologického klubu, kde svoje športové výkony predvádzajú naši štvornohý priatelia – psy. Ozdobou obce je hlavne miestny futbalový areál s novými kabínami, tribúnou a bufetom, na ktorom nám robia radosť naši futbalisti. Nachádza sa v ňom aj oddychový kútik pre najmenších – detské ihrisko s hojdačkami a šmýkačkou. Športuchtiví občania však najviac využívajú mini ihrisko s umelým trávnikom. 
Historickou dominantou obce je Kostol sv. Anny, matky Panny Márie z 18. storočia, z tohto obdobia je v obci umiestnená socha sv.Jána Nepomuckého. Kresťanskou tradíciu v obci je usporadúvanie budičkového sprievodu vždy po inej časti obce. Pri kostole je vystavaná kaplnka.

Dominantou obce je  päť nových bytoviek, kde našlo bývanie 54 mladých rodín s malými deťmi. Pri bytovkách sa vybudovali detské ihriská s hojdačkami a urobila sa úprava okolia bytoviek výsadbou zelene.
Obec žije pomerne bohatým kultúrno-spoločenským životom, čoho dôkazom je početná skupina združení aktívnych občanov so širokým poľom pôsobnosti.

Obyvateľstvo

Počet obyvateľov  1725
z toho ženy  906
muži  819
deti do 15 rokov  263
priemerný vek obyvateľov 35,78
z toho ženy 6,37
muži 35,18
hustota obyvateľstva (na km2) 108