Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zamestnanci obecného úradu

Matrika, stavebný úrad, podateľňa, evidencia obyvateľstva, administratíva
Ing. Martina Bezeková – Samostatný odborný referent, matrikárka

tel.: 037/7822126, 037/7822846
mail: obec@aleksince.sk, martina.bezekova@aleksince.sk
 • Matričná činnosť - rodný, sobášny a úmrtný list, príprava podkladov k uzavretiu manželstva, zápisnice o určení otcovstva 
 • Overovanie podpisov a listín
 • Evidencia obyvateľov a domov – prihlásenie, odhlásenie, zrušenie  trvalého pobytu, prideľovanie a zrušenie súp.č.
 • Podateľňa obce 
 • Spisová agenda obecného úradu / štatistika, obecné byty, CO, životné prostredie,rozhodnutia MK, SHR,sociálne, stavebné, voľby
 • Spisová agenda  obecného zastupiteľstva 
 • Agenda štipendií, stravovania detí v hm. núdzi a dotácií na škol. potreby 
 • Príprava projektov, vypracovávanie monitorovacích správ k projektom
 • Sociálna oblasť
 • Kultúrna činnosť obce

 

Ekonomické oddelenie
Mgr. Miriama Klačanová - Ekonomické a mzdové oddelenie
tel.: 037/ 7822159
mail.: miriama.klacanova@aleksince.sk
 • Účtovníctvo obce
 • Mzdová a personálna agenda
 • Inventarizácia obecného majetku
 • Fakturácia obecných služieb
 • Príprava a vyúčtovanie projektov
 • Vyúčtovanie prenesených kompetencií
 • Sociálna oblasť
 • Kultúrna činnosť obce
Dane a poplatky, pokladňa
Jana Baumanová – odborný referent miestnych daní a poplatkov 
tel.: 037/ 7822159
mail.: baumanova@aleksince.sk
 • Pokladňa obce 
 • Správa miestnych daní a poplatkov 
 • Fakturácia vodného 
 • Agenda štipendií, stravovania detí v hm. núdzi a dotácií na škol. potreby 
 • Overovanie podpisov
 • Kultúrna činnosť obce
 Aktivačné práce, separovaný zber,evidencia a uzatváranie zmlúv hrobových miest , matrika, administratíva
PhDr. Slávka Vaššová - Samostatný odborný referent
tel.: 037/ 7822126
mail.: slavka.vassova@aleksince.sk
 • Matričná činnosť - rodný, sobášny a úmrtný list, príprava podkladov k uzavretiu manželstva, zápisnice o určení otcovstva
 • Overovanie podpisov a listín
 • Vedenie evidencie UoZ
 • Príprava podkladov pre UPSVaR
 • Vybavovanie potvrdení o zhodnotení odpadu od odberateľov, štatistika odpadového hospodárstva
 • Vedenie evidencie odpadov, vypracovávanie žiadostí pre Environmentálny fond 
 • Elektronická evidencia hrobových miest
 • Koordinácia hrobových miest, uzatváranie nájomných zmlúv za HM
 • Kultúrna činnosť obce
 • Príprava projektov
Knižnica, doručovanie, upratovanie

Sylvia Rosypalová - 
hlásateľka, knihovníčka, doručovateľka, upratovačka
tel. : 0903 899 949
 • Knižnica obce
 • Doručovanie a upratovanie
 • Kultúrna činnosť obce
Správa a údržba majetku
Bohuš Podskalan– správca 
tel.: 0905 897 005
 • Správa a údržba majetku
 • Kultúrna činnosť obce