Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Formuláre a tlačivá

   

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Veľkosť: 61 kB Formát: doc Dátum: 1.7.2020
Žiadosť o zníženie - odpustenie poplatku Veľkosť: 28.5 kB Formát: doc Dátum: 1.7.2020
Ohlásenie drobnej stavby Veľkosť: 53.5 kB Formát: doc Dátum: 1.7.2020
Ohlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác Veľkosť: 44.5 kB Formát: doc Dátum: 1.7.2020
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia – FO Veľkosť: 60.5 kB Formát: doc Dátum: 1.7.2020
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - predčasné užívanie stavby aj pred odovzdaním a prevzatím dodávok Veľkosť: 65.5 kB Formát: doc Dátum: 1.7.2020
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - skúšobná prevádzka stavby Veľkosť: 63.5 kB Formát: doc Dátum: 1.7.2020
Návrh na vydanie povolenia zmeny v užívaní stavby Veľkosť: 60 kB Formát: doc Dátum: 1.7.2020
Návrh na vydanie územného rozhodnutia Veľkosť: 80.5 kB Formát: doc Dátum: 1.7.2020
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Veľkosť: 83 kB Formát: doc Dátum: 1.7.2020
Žiadosť o potvrdenie dokumentácie skutočného vyhotovenia Veľkosť: 64 kB Formát: doc Dátum: 1.7.2020
Oznámenie o zrušení prevádzky Veľkosť: 28 kB Formát: doc Dátum: 1.7.2020
Žiadosť o vydanie povolenia terénnych úprav Veľkosť: 65.5 kB Formát: doc Dátum: 1.7.2020
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia PO Veľkosť: 69.5 kB Formát: doc Dátum: 1.7.2020
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia FO Veľkosť: 67 kB Formát: doc Dátum: 1.7.2020
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Veľkosť: 2.19 MB Formát: rtf Dátum: 1.7.2020
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením Veľkosť: 69 kB Formát: doc Dátum: 1.7.2020
Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy Veľkosť: 177 kB Formát: pdf Dátum: 9.9.2020
Späť vzatie priezviska po rozvode - oznámenie Veľkosť: 50 kB Formát: doc Dátum: 20.1.2021
Žiadosť o určenie súpisného alebo orientačného čísla (2) (00000003) Veľkosť: 83.3 kB Formát: rtf Dátum: 26.1.2021
žiadosť o súhlas na výrub drevín obec Alekšince - po 1.1.2020 Veľkosť: 55 kB Formát: doc Dátum: 27.10.2021
Žiadosť o uzavretie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Veľkosť: 783.9 kB Formát: pdf Dátum: 20.4.2023
Žiadosť o kolaudáciu vodnej stavby - domová studňa Veľkosť: 440.6 kB Formát: pdf Dátum: 22.6.2020
Splnomocnenie Veľkosť: 106.3 kB Formát: pdf Dátum: 1.12.2019
Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje Veľkosť: 257.7 kB Formát: pdf Dátum: 1.12.2019
Potvrdenie o podani daňového priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje Veľkosť: 115.1 kB Formát: pdf Dátum: 1.12.2019
Oznámenie o dohode spoluvlastníkov na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností Veľkosť: 100.3 kB Formát: pdf Dátum: 1.12.2019
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje Veľkosť: 5.29 MB Formát: pdf Dátum: 1.12.2019
Daň zo stavieb - stavba slúžiaca na viaceré účely Veľkosť: 169 kB Formát: pdf Dátum: 1.12.2019
Daň z bytov Veľkosť: 151.6 kB Formát: pdf Dátum: 1.12.2019
Čestné vyhlásenie Veľkosť: 65.8 kB Formát: pdf Dátum: 1.12.2019
Overovanie podpisov Veľkosť: 349.2 kB Formát: pdf Dátum: 3.2.2020
Vyhlásenie o vykonaní odborného stavebného dozoru Veľkosť: 177.2 kB Formát: pdf Dátum: 31.3.2020
Žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi Veľkosť: 183 kB Formát: pdf Dátum: 1.12.2019
Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby domovej studne Veľkosť: 635.4 kB Formát: pdf Dátum: 22.6.2020
Žiadosť o územno-plánovaciu informáciu Veľkosť: 39.7 kB Formát: rtf Dátum: 1.7.2020
Žiadosť o prenajom bytu Veľkosť: 32.5 kB Formát: doc Dátum: 1.7.2020
Doplnenie podania po prerusení konania Veľkosť: 63.5 kB Formát: doc Dátum: 1.7.2020
Žiadosť o zrušenie pobytu Veľkosť: 25.5 kB Formát: doc Dátum: 1.7.2020
Oznámenie o konani verejného kultúrneho podujatia Veľkosť: 31.5 kB Formát: doc Dátum: 1.7.2020
Žiadosť o zmenu prevádzkových hodin Veľkosť: 33 kB Formát: doc Dátum: 1.7.2020
Žiadosť o súhlas k úprave hroboveho miesta Veľkosť: 29.5 kB Formát: doc Dátum: 1.7.2020
Žiadosť o vydanie súhlasu k užívaniu stavby malého zdroja znečistovania ovzdusia Veľkosť: 27.5 kB Formát: doc Dátum: 1.7.2020