Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Separovanie a nakladanie s odpadmi

Ako správne postupovať pri triedení papieru, plastov, skla a bio odpadu? Čo patrí a čo nepatrí do jednotlivých nádob?

Papier

ÁNO

Papier, čisté obaly, škatule, kartóny, lepenka, noviny, časopisy, knihy, kancelársky papier, zošity, reklamné letáky, obálky, papierové vrecká

Upozornenie: Pred triedením je potrebné odstrániť tvrdú väzbu z kníh, plastové a kovové časti zo zakladačov a obalov, plastové obaly používané pri balení napr. časopisov, letákov). Nie je potrebné odstraňovať kovové sponky z papiera (časopisov, zošitov)

NIE

Mokrý, mastný alebo znečistený papier, tvrdé väzby kníh, zakladače, znečistené servítky, vrecká znečisteného potravinami, použité papierové vreckovky, hygienické utierky, kopírovací papier, alobal, použité plienky, umelohmotné obaly, viacvrstvové obaly, voskový a térový papier, rolky od toaletného papiera a papierové obaly od vajec, polstrované obálky

Plast

ÁNO

PET fľaše z minerálnych vôd a nealkoholických nápojov, aviváží, tekutých pracích prostriedkov, čistiacich prostriedkov, šampónov a inej bytovej a telovej kozmetiky, plastové tašky, fólie, čisté plastové obaly napr. z destilovanej vody, kvapaliny od ostrekovačov

Upozornenie: do žltých nádob môžete vkladať aj stlačené hliníkové obaly od nápojov a viacvrstvové obaly – tetrapaky (napr. od mlieka a džúsov)

Dbajte, aby ste obaly pred vhodením do nádoby stlačili. Obaly od mliečnych výrobkov podľa možností vypláchnite primeraným množstvom vody.

NIE

Znečistené plast, obaly zo stravy, obedové krabičky, plastové nádoby a obaly od chemikálií, olejov (aj jedlých) a ropných látok, jogurtové viečka, obaly od nebezpečných látok, linoleum, guma, molitan, obaly od mäsa, sieťky od ovocia, blistre od žuvačiek či liekov, stavebný materiál z plastu

Sklo

ÁNO

Nevratné obaly zo sklad od nápojov – všetky farby, poháre, sklenené nádoby a obaly, tabuľové sklo, obaly zo skla z telovej a bytovej kozmetiky, sklenené črepy

NIE

Porcelán, keramika, fľaše od chemikálií, zrkadlá, drôtené sklo, autosklá, lepené sklá, vrchnáky, viečka, kroky, gumy, zátky, TV obrazovky

Bio odpad

ÁNO

Záhradné bioodpady: tráva, lístie, kvety (orezané bez stužiek a drôtov), vypletá burina, drobné vetvičky z orezávania krovín a stromov, stromová kôra, hobliny, piliny a popol (nie chemicky upravené drevo), štiepka, odpady z čistenia ovocia a zeleniny, ktoré neprešli tepelnou úpravou, prezreté ovocie a zeleniny

NIE

Mäso, mliečne výrobky a iné odpady živočíšneho pôvodu, tekuté odpady z tepelnej úpravy potravín (polievky, omáčky), oleje, potraviny v obaloch, komunálny odpad, nebezpečné odpady

Viete, čo znamenajú tieto značky?odpad1Každý obal je vyrobený z určitého materiálu. Aby bolo možné identifikovať tento materiál, sú na obaloch umiestnené rôzne značky, ktoré nás informujú, ako máme s takýmto obalom po použití nakladať. Šípky nás informujú, že tento obal je možné recyklovať. Číselné označenie alebo písomná skratka nás informuje o materiále, z ktorého je obal vyrobený. Podľa nich poznáme, do ktorého kontajneru máme obal neskôr odhodiť (ako triediť).


odpad2Panáčik s košom znamená, že použitý obal máme odhodiť do príslušnej nádoby na odpad. V prípade, že sa jedná o obaly, v ktorých boli balené rôzne chemické prípravky, je potrebné riadiť sa podľa pokynov ich výrobcu.


odpad3Medzinárodná obrazová ochranná známka "ZELENÝ BOD" zobrazená na obale výrobkov informuje, že spoločnosť participuje na rozvoji systému ZELENÝ BOD, ktorého hlavnou úlohou je podpora separovaného zberu a osveta obyvateľstva. Je prejavom zodpovedného prístupu k životnému prostrediu.

Ako zmenšovať objem komunálneho odpadu


♠ uprednostňovať tovar balený do vratných obalov
♠ na nákup si nosiť vlastné tašky a igelitové vrecká
♠ separovať, nedávať do komunálneho odpadu papier, sklo, plasty ale dávať ho do nádob určených na separovaný zber
♠ separovať kuchynský biologický odpad
♠ separovať nevratné PET fľaše a iné fľaše z plastických látok, po stlačení zatvoriť fľašu zátkou a sdať do žltej smetnej nádoby
♠ separovať viacvrstvové obaly ( od mlieka, džúsov a pod. ) po použití rozložiť, sploštiť alebo zošliapnuť a vložiť do žltej smetnej nádoby
♠ separovať papier, škatule z kartónu a  uložiť do modrej smetnej nádoby na separovaný zber
♠ separovať obaly od jogurtov,plastové tašky, polystyrén...vložiť do žltej smetnej nádoby
♠ separovať kovové plechovky od nápojov, mäsa a pod.po vyprázdnení stlačiť, a dať do žltej smetnej nádoby na separovaný zber

Prečo nie je dobré zneškodňovať plasty spaľovaním


Pri spaľovaní je problémom obohatenie plastov rôznymi látkami, ako sú zmäkčovadlá, farbivá a stabilizátory. Tie často obsahujú ťažké kovy (hlavne kadmium a zinok). Pri spaľovaní sa ťažké kovy uvoľňujú do ovzdušia a zostávajú v popole. Pri nedokonalom spaľovaní plastov (pri nízkych teplotách - preto je spaľovanie v domácnosti ešte nebezpečnejšie ako v spaľovniach odpadu) vzniká aj veľa oxidu uhoľnatého (CO). Tento plyn je jedovatý - je schopný viazať sa na krvné farbivo hemoglobín, čím znemožňuje prenos kyslíka krvou, čo môže viesť k vnútornému uduseniu. Spaľovaním plastov sa uvoľňujú aj uhľovodíky, ktoré prispievajú ku vzniku fotochemického smogu.. Ďalším nebezpečenstvom pri spaľovaní plastov je únik ftalátov, ktoré majú schopnosť kumulácie v ľudskom tele. Pri spaľovaní vznikajú aj monoméry (chemicky jednoduchšie látky) príslušného plastu. Horením PVC vzniká kyselina chlorovodíková (HCl), ktorá silne dráždi horné dýchacie cesty a pri nedokonalom spaľovaní aj monomér PVC – vinylchlorid (dokázaný karcinogén). Dym obsahuje aj karcinogénne dioxíny. Uvoľňuje sa aj plynný chlór, či ešte agresívnejší fosgén (známy ako bojový plyn). Vysoké koncentrácie majú za následok poleptanie pľúc a okamžitú smrť, nižšie vedú k ochoreniam dýchacích ciest.

Viac informácií na: www.triedenieodpadu.sk

http://www.triedime.sk/article/co-kam-patri

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Trieďme odpad, má to zmysel Veľkosť: 843.3 kB Formát: pdf Dátum: 1.8.2023
uroven vytriedenia za rok 2021 Veľkosť: 433.3 kB Formát: pdf Dátum: 23.2.2022
Ročný výkaz o komunálnom odpade 2021 Veľkosť: 5.42 MB Formát: pdf Dátum: 4.4.2022
Harmonogram vývozu 2022 Veľkosť: 272.3 kB Formát: pdf Dátum: 6.7.2022
Sviatok - Dušičky Veľkosť: 390.4 kB Formát: pdf Dátum: 26.10.2022
Zvozový kalendár 2023 Veľkosť: 279.8 kB Formát: pdf Dátum: 19.12.2022
PlagatTriedenie obalov od syrov Veľkosť: 421.7 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2023
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov r. 2022 Veľkosť: 602.5 kB Formát: pdf Dátum: 22.2.2023
Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2022 Veľkosť: 2.74 MB Formát: pdf Dátum: 27.3.2023
plagat-triedenie-a-print-1 Veľkosť: 4.15 MB Formát: pdf Dátum: 1.8.2023
Čo kam patrí Veľkosť: 654.1 kB Formát: pdf Dátum: 1.8.2023
Clanok_Vianoce Veľkosť: 1.86 MB Formát: pdf Dátum: 1.12.2021
ENVI-23323_plagat_Obaly_Ryby_3Q_2 Veľkosť: 583.7 kB Formát: pdf Dátum: 11.9.2023
Sviatok vsetkych svatych Veľkosť: 355.8 kB Formát: pdf Dátum: 2.10.2023
Šetriť životné prostredie môžeme aj v práci Veľkosť: 405.9 kB Formát: pdf Dátum: 14.12.2023
Zvozový kalendár 2024 Veľkosť: 278.2 kB Formát: pdf Dátum: 21.12.2023
Ako správne triediť obaly od kávy Veľkosť: 886.2 kB Formát: pdf Dátum: 21.12.2023
objemný odpad
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .JPG súboru objemný odpad (JPG)
Veľkosť: 83.7 kB Formát: pdf Dátum: 2.11.2023
nebezpečný odpad
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .JPG súboru nebezpečný odpad (JPG)
Veľkosť: 219.6 kB Formát: pdf Dátum: 2.11.2023
úroveň vytriedenia KO 2023 - Veľkosť: 199.5 kB Formát: pdf Dátum: 26.2.2024
Údaje o množstvách vyzbieraného odpadu za roky 2006 - 2010 Veľkosť: 186 kB Formát: pdf Dátum: 2.12.2019
Systém nakladania s odpadom - elektroodpad Veľkosť: 640.2 kB Formát: pdf Dátum: 2.12.2019
Separovaný zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - leták Veľkosť: 1.31 MB Formát: pdf Dátum: 2.12.2019
Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2016 Veľkosť: 526 kB Formát: pdf Dátum: 2.12.2019
Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2017 Veľkosť: 387.2 kB Formát: pdf Dátum: 2.12.2019
Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2018 Veľkosť: 580.5 kB Formát: pdf Dátum: 2.12.2019
Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2019 Veľkosť: 277 kB Formát: pdf Dátum: 2.12.2019
Údaje o množstvách vyzbieraného odpadu za roky 2015 - 2016 Veľkosť: 194.3 kB Formát: pdf Dátum: 2.12.2019
Údaje o množstvách vyzbieraného odpadu za roky 2011 - 2014 Veľkosť: 113.3 kB Formát: pdf Dátum: 2.12.2019
Údaje o množstvách vyzbieraného odpadu za rok 2012 Veľkosť: 98.1 kB Formát: pdf Dátum: 2.12.2019
Údaje o množstvách vyzbieraného odpadu za rok 2011 Veľkosť: 113.1 kB Formát: pdf Dátum: 2.12.2019
Úroveň vytriedenia odpadov 2018.xlsx Veľkosť: 20.7 kB Formát: xlsx Dátum: 2.12.2019
Harmonogram vývozu-sep.zber 2020 Veľkosť: 474.2 kB Formát: pdf Dátum: 27.1.2020
Výpočet úrovne vytriedenia rok 2019 Veľkosť: 647.7 kB Formát: pdf Dátum: 24.2.2020
clánok o PLASTOCH Veľkosť: 686.3 kB Formát: pdf Dátum: 5.5.2020
Letak_Triedme_odpad_oplati_sa_to_Plasty_Kovy_Napojove_kartony Veľkosť: 333.1 kB Formát: pdf Dátum: 15.5.2020
Co_nepatri_do_triedeneho_zberu_plagat_A3_3Q_2020 Veľkosť: 1020.1 kB Formát: pdf Dátum: 3.9.2020
Harmonogram vývozu 2021 Veľkosť: 267.2 kB Formát: pdf Dátum: 27.11.2020
Úroveň vytriedenia odpadov za rok 2020 Veľkosť: 297.2 kB Formát: pdf Dátum: 23.2.2021
Pravdy_a_myty_o_odpade_plagat_A4 Veľkosť: 851.5 kB Formát: pdf Dátum: 26.3.2021
Plagat_Co_kam_patri Veľkosť: 654.1 kB Formát: pdf Dátum: 1.10.2021
vyvoz bio kalendar Veľkosť: 269.4 kB Formát: pdf Dátum: 1.12.2021