Doručenie kuriérom už od €
Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Ing. Peter Bulla, PhD.

Peter_Bulla_web
 
Ing. Peter Bulla, PhD.
Nezávislý kandidát
 
Obec Alekšince je miesto, kde som prežil svoje detstvo a kam som sa hrdo vrátil so snahou vytvoriť rovnako šťastný domov aj pre moju rodinu. Už počas štúdia na strednej škole som bol jedným zo zakladateľov Zväzu mladých na Slovensku – ZK Alekšince a v roku 1997 som sa stal jeho predsedom a pôsobil som vo funkcii až do roku 2001. Už v tom čase sme výrazným spôsobom zasiahli do diania v našej obci. Podarilo sa nám podporovať vzdelávanie detí, zaviedli sme rôzne kultúrne tradície, čím sa pomaly začal rozbiehať kultúrny a spoločenský život v obci. Stál som pri zrode úplne prvého predchodcu súčasných Alekšínskych novín pod názvom ALI – Alekšinský informátor. Prvé číslo vydania týchto novín uzrelo svetlo sveta už v roku 1998.
Neskôr som sa presťahoval do inej obce, pár rokov som býval dokonca aj v meste Nitra. Po takmer 20 rokoch som sa však opäť vrátil. Hlavným dôvodom bolo, že práve naša obec je miestom, kde by som chcel vytvoriť domov pre moju rodinu. Som otcom 2 dievčat a 1 chlapčeka, ktorý práve nastúpil do materskej škôlky.
V mojom živote som musel spraviť niekoľko dôležitých rozhodnutí. Tým prvým bolo štúdium ekonomiky. Po skončení Obchodnej akadémie som pokračoval v inžinierskom štúdiu ekonomiky a účtovníctva na Žilinskej univerzite v Žiline. V roku 2017 som ukončil svoje doktorandské štúdium ekonomiky na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite a tým aj III. stupeň vysokoškolského vzdelania. V súčasnosti si svoje manažérske zručnosti dopĺňam v rámci externého bakalárskeho štúdia na odbore psychológia na Trnavskej univerzite v Trnave. Neustále sa vraciam k štúdiu a vzdelávaniu, pretože som presvedčený o tom, že aby človek dokázal zachovať objektivitu v rozhodnutiach a udržal tempo s neustále sa vyvíjajúcou dobou, je rozširovanie vedomostí a zručností nevyhnutné.
Pracovnú časť svojho života som začínal v súkromnom sektore. Skutočné uplatnenie som našiel však až štátnej službe. Začínal som na Daňovom riaditeľstve SR ako kontrolór rôznych druhov daní. V roku 2008 som prijal ponuku od riaditeľa Najvyššieho kontrolného úradu SR a nastúpil som ako kontrolór na novozriadenú Expozitúru NKÚ SR Nitra. V roku 2012 som sa stal riaditeľom tejto expozitúry a v tejto funkcii pôsobím až doteraz. Spolupracujem na rôznych projektoch aj s akademickou pôdou.
Vo svojom voľnom čase sa venujem predovšetkým svojej rodine, prácam okolo rodinného domu, štúdiu a aktívnemu vnímaniu verejného diania v krajine, v spoločnosti a samozrejme aj v našej obci.
V rámci pôsobenia na poste poslanca využijem svoje odborné vedomosti a praktické zručnosti spočívajúce v znalosti územnej samosprávy, ale aj nápady, chuť a odhodlanie meniť veci k lepšiemu.