Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zväz záhradkárov

Zloženie

Základná organizácia má 31 riadnych členov, 8 členov výboru a 3-člennú revíznu komisiu. Ich funkcie sú nasledovné:

• PaedDr. Daniela Kušnírová – tajomníčka
• p. Božena Kavuliaková – pokladníčka
• p. Peter Korch – člen výboru
• p. Darina Matuškovičová – členka výboru 
• Ing. Ondrej Kozáčik – člen výboru
• p. Beáta Bohunická - členka výboru
• p. Ján Štajer – člen výboru
• Ing. Ľubomír Kyjak – člen výboru

Výbor organizácie riadi činnosť medzi členskými schôdzami.. Najvyšší orgán je členská schôdza, pričom raz za rok je výročná členská schôdza, spravidla na začiatku roka.

História

Obnovenie činnosti ZO SZZ bolo podmienené výstavou ovocia a zeleniny, kvetov a výrobkov zo záhrad alekšinských pestovateľov, ktorá bola v dňoch 14.-15.-16. 10. 2000. Podnet na realizáciu výstavy dal p. Igor Miškolci, starosta obce. Zvolal pár zanietených záhradkárov, ktorí boli ochotní vystaviť svoje exponáty. Výstava sa tešila veľkému úspechu, o čom svedčia pochvalné zápisy v knihe výstav. Založenie ZO SZZ nedalo na seba dlho čakať. Ustanovujúca členská schôdza so 45 členmi sa konala dňa 17. 11. 2000, pričom prvým predsedom sa stal p. Peter Korch, ktorý organizáciu úspešne viedol 10 rokov. V priebehu roka 2010 po vopred ohlásenom odstúpení p.P. Korcha sa predsedom stáva dlhoročný aktívny člen organizácie - p. Jozef Valent. V súčasnosti má organizácia 31 aktívnych členov. 

Zameranie a ciele

Zameranie celej činnosti organizácie je upriamené na pomoc záhradkárom a miestnej obci na využívanie najnovších poznatkov v oblasti pestovania záhradných plodín ovocia , zeleniny, kvetov a výrobkov z nich. Na to slúžia aktivity, ktorých cieľom je pomôcť záhradkárom v ich činnosti. Sú to nielen výstavy, ale aj prednášky, exkurzie, praktické ukážky uznávaných odborníkov, relácie v miestnom rozhlase o aktuálnych opatreniach na ochranu rastlín.

Aktivity

Prezentácia praktickej činnosti záhradkárov sa dokumentuje na výstavách, ktoré sú hlavným pilierom činnosti. Na nej sa ukáže úroveň teoretických i praktických skúseností nielen členov, ale aj širokej verejnosti. To je cieľ, ale aj ostatní občania a hlavne mládež sa zaujímala o túto činnosť. U mladých si treba oceniť výstavu tekvicových strašiakov, ktorá je súčasťou výstavy. Od začiatku organizovanej činnosti boli realizované tieto výstavy:
Rok 2000 - všeobecná, začiatočná
2001 - zameranie na jablká 
2002 - zameranie na hrušky
2004 - zameranie na kvety
2005 - zameraná na papriku, rajčiaky a súťaž vo varení najlepšieho leča
2006 – zameranie na kapustoviny a súťaž o najchutnejší kapustový šalát
2008 – zameranie na zemiaky, náš druhý chlieb

ZO SZZ pracuje na základe plánu práce na nasledujúci rok schváleného výročnou členskou schôdzou. V ňom sú zahrnuté rôzne aktivity. Prednášky a najnovšie poznatky v ovocinárstve, ale aj praktické ukážky rezu ovocných drevín predvedené osobne Prof. Ivanom Hričovským. Ukážky štepenia, očkovania predviedol Ing. Igor Cok. Ďalšou prospešnou akciou boli exkurzie na výstavách Jablko roka, výstava v Trenčíne, výstava Viktória régia v Piešťanoch, napr. veľmi vydarená exkurzia do PLANTEXU Veselé, exkurzia v PD Žemberovce a blízkych Brhloviec...
Veľkej obľube sa teší domáca súťaž vín, ktorá je organizovaná vždy po výročnej členskej schôdzi. Sú vyhodnotené vína, po ktorých nasleduje degustácia. Ona sleduje stmelenie kolektívu a zvyšuje elán do ďalšej činnosti. 

Kontakt

Tajomníčka : PaedDr. Daniela Kušnírová, Alekšince 190

szz2008

Členovia ZO SZZ Alekšince v roku 2008