Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Gabriela Barčáková

gabrielabarcakova

V roku 2006 pri príležitosti 850. výročia písomnej zmienky o obci Alekšince, obec udelila Cenu obce Alekšince: 

za hospodársky a sociálny rozvoj v obci.


„Dňa 15.augusta 1957 som nastúpila pracovať ako doručovateľka na MNV. Bola to najtažšia chvíľa môjho života, pretože prebiehala socializácia dediny, zakladalo sa celoobecné družstvo a ja som musela pracovať od skorých ranných hodín do neskorého večera, niekedy aj do 23:00 hod., nakoľko som doručovala predvolánky vtedajším roľníkom. Do roku 1961 som vypomáhala administratívnou prácou pánovi Zemkovi, ktorý pracoval ako účtovník MNV.V roku 1961 som z vtedajšej doručovateľky bola preradená na administratívnu pracovníčku, ktorú som vykonávala až do roku 1966, kedy som odišla do dôchodku, teda 43 rokov pôsobenia na MNV v Alekšinciach.V roku 1989 po odchode pána Zemku som prebrala matriku pre matričný obvod Alekšince. Popri svojej pridelenej práci som zabezpečovala budovanie obce ako: -údržbu miestnych komunikácií, výstavbu Domu smútku a jeho zariadenia-hlavne mraziarenské zariadenia, výstavbu detských jaslí a ich zariadení, vybudovanie ustredného kúrenia v kultúrnom dome, rekonštrukciu základnej školy-terajšia budova OcÚ a MŠ. V tom čase satieto práce vykonávali bez funkcionárov MNV, nakoľko niektorí boli iba na úväzok alebo sa museli zúčastňovať dvojročného školenia, aby mohli vykonávať funkciu predsedu MNV. Práca, ktorú mal vykonávať funkcionár MNV, ostávala na mne. Vypomáhala mi terajšia účtovníčka pani D.Glendová. Po kultúrnej stránke som pracovala v zbore pre občianske záležitosti pri vysielaní večerných relácií počas žatevných a mlatebných prác.Tiež som pracovala v divadelnom krúžku, ktorý viedol Ing.Leonard Bulla. Dokázali sme nacvičiť i 4 divadelné hry za rok. Pôsobila som počas viacerých predsedov MNV ako boli 
- Jozef Bališ 
- Ľudovít Škultéty 
- Jozef Polák 
- Ľudovít Paulovič 
- Peter Bulla 
-Ján Turánek Ján 
Prácu, ktorú som vykonávala, som mala veľmi rada a prirástla mi k srdcu.Veľmi rada som pomáhala občanom, pre ktorých som tam žila.“ 

Gabriela Barčáková
 
 
cenaobcealeksince2006