Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Dátum: 04.05.2021
Autor: Eva Cebová
Počet videní: 1168
ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Oznam ZŠ s MŠ Alekšince

V súlade s § 59  zákona  č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov podávanie písomných žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie  do MŠ Alekšince na školský rok 2021/2022  sa uskutoční v dňoch :

                                               3. mája 2021 až 7. mája 2021 v čase od 13.00  -  16.30 hod.

v  priestoroch materskej školy  bez prítomnosti  detí   s  dôrazom na dodržiavanie aktuálnych    opatrení ÚVZ SR  a   MŠVVaŠ SR.

Všeobecné podmienky zápisu dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

  • Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma   na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorej súčasťou je potvrdenie všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa a údaj  o povinnom očkovaní dieťaťa (formulár žiadosti nájdete na webovej stránke Základnej školy s materskou školou, Alekšince 395  v časti ,, O škole - dokumenty na stiahnutie“  alebo v priestoroch materskej školy).  Materská škola prevezme  aj  žiadosti, ktoré nie sú predložené na  vytvorenom formulári.
  • Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

  Povinné predprimárne vzdelávanie:

  • Pre dieťa, ktoré k 31. augustu 2021 dovŕši vek 5 rokov, je  od šk. roku 2021/2022 predprimárne vzdelávanie povinné podľa  28a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní.  
  • Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt, teda v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca  pre dieťa nevyberie inú materskú školu do ktorej ho riaditeľ tejto materskej školy prijme, ak je dostatok kapacít. Riaditeľ spádovej mateskej školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci.

Zákonný zástupca má možnosť podať žiadosť:

  • osobne,
  • poštou alebo kuriérom na adresu  školy :

       Základná škola s materskou školou, Alekšince 395

       951 22 Alekšince,

  • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom

           e-mailu na adresu: zsaleksince@centrum.sk

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.