Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Informácie ohľadom zvýšenia poplatkov v MŠ a ZŠ

Dátum: 25.05.2023
Počet videní: 1092
6 min. čítania
Informácie ohľadom zvýšenia poplatkov v MŠ a ZŠ

Vážení rodičia,

dovoľte nám podrobnejšie vysvetliť, prečo sme museli pristúpiť k zvýšeniu poplatkov.

Z dôvodu zavedenia daňového bonusu, vďaka ktorému od januára získa každá rodina maximálne 140 eur na 1 svoje dieťa vo výplatnej páske, prišla zároveň naša obec o časť finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Materská škola, školská jedáleň a školský klub detí sú organizácie, ktoré sú v plnej výške dotované z nášho obecného rozpočtu. Finančné prostriedky obec potrebuje na to, aby vedela naďalej zabezpečiť prevádzku, zlepšovať kvalitu a rozširovať kapacity.

Od 01.05.2023 sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), čím dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“). Zaviedli sa opäť tzv. „OBEDY ZADARMO“.  Stravu zákonný zástupca detí základnej školy a deti posledného ročníka materskej školy neplatí. Táto dotácia nemá dosah na príjem rodinných prídavkov, tzv. daňový bonus bude naďalej rodičom vyplácaný.

Dotácia na stravu sa bude v zmysle § 4 ods. 6 zákona o dotáciách poskytovať v sume:

  1. 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v MŠ, deti predškolského veku a odobralo stravu,
  2. 2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na prvom stupni a odobralo stravu,
  3. 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni a odobralo stravu.

Porovnanie - príspevok, ktorý hradí zákonný zástupca na stravu pre 1 dieťa:

Príspevok na čiastočnú úhradu ŠJ (1 deň)

MŠ predškoláci

ŽS I. stupeň

ŽS II. stupeň

do 30.4. 2023

2,10 €

2,10 €

1,70 €

1,90 €

od 1.5. 2023

2,30 €

2,10 €

2,10 €

2,30 €

od 1.5. 2023 zohľadnené "obedy zadarmo"

2,30 €

0,90 €

0,00 €

0,00 €

V praxi to pre vás, rodičov, znamená, že vaše deti dostanú stravu vo vyššej cenovej kategórii, ale vďaka „OBEDOM ZADARMO“ budete platiť za obedy - MŠ predškoláci – 0,90€ (menej o 1,20€/deň) ZŠ I. stupeň - 0€ (o 1,70€ menej), ZŠ II. Stupeň – 0€ (o 1,90€ menej).

Pri poskytovaní stravy v školskej jedálni sa hradí režijný poplatok, ktorý sa zvýšil na 5 eur. Tento poplatok je určený na nákup materiálno-technického vybavenia školskej jedálne vrátane opráv a údržby zariadenia, tiež na výdavky spojené so zabezpečením hygieny a stolovania. Bohužiaľ tu prišlo k zvýšeniu poplatku z 1€ na 5€, ktorý sa dotýka všetkých žiakov. Avšak v aktuálnej dobe, kedy sa inflácia pohybuje na dvojcifernom čísle a vo všetkých oblastiach prichádza k zvýšeniu cien, sme museli i my pristúpiť na takýto krok. Veríme však , že vďaka tomuto príspevku od vás, rodičov, bude môcť školská jedáleň inovovať prístroje na prípravu jedla, dokupovať spotrebný materiál ako sú príbory, obrusy, poháre a podobne, aby zabezpečila vašim deťom čo najkultúrnejšie stravovanie na úrovni.

Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole mesačne na jedno dieťa sumou 15 eur. Príspevok neuhrádza zákonný zástupca, ak má dieťa jeden rok pred nástupom na povinnú školskú dochádzku. Ak má zákonný zástupca v MŠ viac detí, výška príspevku je na ďalšie dieťa znížená podľa VZN č.2/2023. Zmena nastala aj vo výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školského klubu detí pri základnej škole, ktorý od 1.5. 2023 je 10 eur mesačne.

 

Ďakujeme za pochopenie.

                                                                                                              Starosta a poslanci obecného zastupiteľstva

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.