Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Daňové priznanie a oznamovacia povinnosť

Dátum: 19.01.2024
Autor: Eva Cebová
Počet videní: 706
2 min. čítania
Daňové priznanie a oznamovacia povinnosť

Povinnosť daňovníka ...

Povinnosť podať daňové priznanie do 31.01.2024 má daňovník, ktorý v období od 01.01.2023 do 31.12.2023:
kúpil alebo predal nehnuteľnosť (dom, byt, nebytovú budovu, pozemok) – dátum povolenia vkladu do katastra nehnuteľností v roku 2023
• skolaudoval nehnuteľnosť (právoplatné kolaudačné rozhodnutie)
• zbúral nehnuteľnosť (právoplatné búracie povolenie)
• požiadal o stavebné povolenie (právoplatné stavebné povolenie)
Povinnosť podať daňové priznanie má aj vlastník alebo držiteľ psa:
• pri vzniku daňovej povinnosti – nadobudnutí psa, ktorý je starší ako 6 mesiacov
• pri zániku daňovej povinnosti (úhyn, strata)
(vždy do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti)
Oznamovaciu povinnosť k miestnemu poplatku za KO je poplatník povinný podať do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku poplatkovej povinnosti, ktorou je:
• prihlásenie na trvalý pobyt alebo odhlásenie z trvalého pobytu
• narodenie alebo úmrtie členov domácnosti
• začatie alebo ukončenie užívania nehnuteľnosti (dom, byt, nebytová budova, pozemok)
• začatie alebo skončenie podnikania