Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rokovanie 9. zasadnutie obecného zastupiteľstva – 5. mimoriadne zasadanie

Dátum: 09.12.2019
Autor: EWORKS.sk
Počet videní: 675
Rokovanie  9. zasadnutie obecného zastupiteľstva – 5. mimoriadne zasadanie

  

Obec A l e k š i n c e

P o z v á n k a      

   V súlade s § 1 ods. 2 písm. a) zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zmysle neskorších predpisov Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Alekšinciach

 

z v o l á v a m

rokovanie  9. zasadnutie obecného zastupiteľstva – 5. mimoriadne zasadanie

ktoré sa uskutoční dňa  :      

 

11. decembra 2019 o 19.00 hodine

t.j. v stredu

v priestoroch Kultúrneho domu -  s týmto programom:

 

Program:

 

  1. Otvorenie

1.1  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

  1. Pridelenie uvoľneného jednoizbového bytu v 12 b.j. a dvojizbového bytu v 15 b.j..
  2. Návrh VZN č. 3/2019 o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Alekšince
  3. Rôzne
  4. Záver

                                    

                       

                                                                                               Radoslav Ťapušík

                                                                                                    starosta obce

 

 

 

 

 

Žiadam všetkých poslancov obecného zastupiteľstva a prizvaných hostí, aby včas zaujali svoje miesta v rokovacej miestnosti – Kultúrny dom Alekšince.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.