Doručenie kuriérom už od €
Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Úradná tabuľa

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023
SÚBOR

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023

26.02.2024
Povinné zverejnenie
Všeobecne záväzné nariadenie obce Alekšince č.02/2024
SÚBOR

Všeobecne záväzné nariadenie obce Alekšince č.02/2024

22.02.2024
Návrh
ROZSAH HODNOTENIA  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
SÚBOR

ROZSAH HODNOTENIA o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

21.02.2024
Povinné zverejnenie
Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2025
SÚBOR

Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky...

19.01.2024
Oznámenie termínu verejného prerokovania strategického dokumentu.
Prezidentské voľby 2024
SÚBOR

Prezidentské voľby 2024

10.01.2024
Vyhlásenie volieb prezidenta Slovenskej republiky
Pozvánka na 15. zasadnutie OZ Alekšince

Pozvánka na 15. zasadnutie OZ Alekšince

19.12.2023
22. decembra 2023 o 15.30 hodine
Využívanie mobilných zariadení v obehovom hospodárstve

Využívanie mobilných zariadení v obehovom hospodárstve

19.12.2023
Zverejnenie zámeru a upovedomenie o začatí konania
VZN č. 8/2023    o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Alekšince
SÚBOR

VZN č. 8/2023 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za...

15.12.2023
Účinnosť nadobúda 1.1.2024
Úprava odpadov pre zabezpečenie cirkulárneho hospodárenia predloženie zámeru

Úprava odpadov pre zabezpečenie cirkulárneho hospodárenia...

12.12.2023
Upovedomenie o začatí konania
Pozvánka na 14. zasadnutie OZ Alekšince
SÚBOR

Pozvánka na 14. zasadnutie OZ Alekšince

11.12.2023
Pozvánka
Návrh rozpočtu obce Alekšince na rok 2024, 2025 a 2026
SÚBOR

Návrh rozpočtu obce Alekšince na rok 2024, 2025 a 2026

29.11.2023
obec Alekšince
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Alekšince  na I. polrok 2024
SÚBOR

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Alekšince...

28.11.2023
Návrh
ÚP obce Lukáčovce
SÚBOR

ÚP obce Lukáčovce

22.11.2023
Žiadosť o stanovisko
Územné  rozhodnutie o umiestnení stavby
SÚBOR

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby

15.11.2023
Verejná vyhláška
Informácia o začatom správnom konaní obce Alekšince
SÚBOR

Informácia o začatom správnom konaní obce Alekšince

16.10.2023 - 1 min. čítania
Oznam o výrube - správne konanie
Informácia o začatom správnom konaní obce Alekšince
SÚBOR

Informácia o začatom správnom konaní obce Alekšince

11.10.2023 - 1 min. čítania
Zverejnenie
Návrh VZN č. 7/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
SÚBOR

Návrh VZN č. 7/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

06.10.2023 - 1 min. čítania
Návrh VZN č. 7/2023 
Verejná vyhláška - Oznámenie o zahájení územného konania o umiestnení stavby a využívaní územia s ústnym pojednávaním a miestnym zisťovaní
SÚBOR

Verejná vyhláška - Oznámenie o zahájení územného konania o...

03.10.2023 - 1 min. čítania
Oznámenie o zahájení územného konania o umiestnení stavby...
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
SÚBOR

Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

19.09.2023 - 1 min. čítania
Zverejnenie
Pozvánka na 11. zasadanie  OZ Alekšince
SÚBOR

Pozvánka na 11. zasadanie OZ Alekšince

12.09.2023 - 1 min. čítania
Zasadanie OZ