Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Úradná tabuľa

Pozvánka na 21. zasadnutie OZ - 13. riadne zasadanie - 30.11.2021
SÚBOR

Pozvánka na 21. zasadnutie OZ - 13. riadne zasadanie - 30.11.2021

26.11.2021
Zverejnenie
Pozvánka na 20. zasadnutie OZ - 12. riadne zasadanie - 27.8.2021
SÚBOR

Pozvánka na 20. zasadnutie OZ - 12. riadne zasadanie - 27.8.2021

22.08.2021
OZ
Pozvánka na 19. zasadnutie OZ - 11. riadne zasadanie - 24.6.2021
SÚBOR

Pozvánka na 19. zasadnutie OZ - 11. riadne zasadanie - 24.6.2021

20.06.2021
OZ
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby „INS_FTTH_NSAD_04_Alekšince“
SÚBOR

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby...

26.05.2021
Verejná vyhláška
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby „FTTH_IBV_ALEK_SEVER, Alekšince“
SÚBOR

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby „FTTH_IBV_ALEK_SEVER,...

24.05.2021
V e r e j n á   v y h l á š k a
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  Obce Alekšince na 2. polrok 2021
SÚBOR

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Alekšince...

23.05.2021
Návrh
Pozvanka na 18. zasadnutie OZ - 8.mimoriadne - 25.5.2021
SÚBOR

Pozvanka na 18. zasadnutie OZ - 8.mimoriadne - 25.5.2021

19.05.2021
OZ
Oznámenie o zahájení územného konania o umiestnení stavby s ústnym pojednávaním
SÚBOR

Oznámenie o zahájení územného konania o umiestnení stavby s...

28.04.2021
Verejná vyhláška
Oznámenie o začatí územného konania stavby „FTTH_IBV_ALEK_SEVER, Alekšince“
SÚBOR

Oznámenie o začatí územného konania stavby...

28.04.2021
Verejná vyhláška
Pozvánka na 17. zasadnutie OZ - 10. riadne zasadanie
SÚBOR

Pozvánka na 17. zasadnutie OZ - 10. riadne zasadanie

23.03.2021
OZ
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za r. 2020
SÚBOR

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za r. 2020

23.02.2021
Zverejnenie
Zámer Obce Alekšince predať nehnuteľný majetok  z dôvodu hodného osobitného zreteľa
SÚBOR

Zámer Obce Alekšince predať nehnuteľný majetok z dôvodu...

04.02.2021
Oznámenie
Návrh rozpočtu na rok 2021 - 2023
SÚBOR

Návrh rozpočtu na rok 2021 - 2023

27.11.2020
Návrh
Uznesenia a zápisnica zo 14. zasadnutia OZ

Uznesenia a zápisnica zo 14. zasadnutia OZ

20.10.2020
Dňa 8. októbra 2020 sa konalo 14. rokovanie - 8 riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce...
Oznámenie o začatí stavebného konania
SÚBOR

Oznámenie o začatí stavebného konania

02.09.2020
Verejná vyhláška
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  obce Alekšince na 2. polrok 2020
SÚBOR

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Alekšince...

21.08.2020
Návrh
Dodatok č.1  k Všeobecne záväzné nariadenie obce Alekšince č. 02/2019  o podmienkach držania a chovu psov
SÚBOR

Dodatok č.1 k Všeobecne záväzné nariadenie obce Alekšince č....

29.07.2020
NÁVRH
Konsolidovaná výročná správa obce Alekšince
SÚBOR

Konsolidovaná výročná správa obce Alekšince

15.06.2020
za rok 2019
Návrh záverečného  účtu obce a hodnotiacej správy za rok 2019
SÚBOR

Návrh záverečného účtu obce a hodnotiacej správy za rok 2019

10.06.2020
obec Alekšince
Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019
SÚBOR

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

24.02.2020
Zverejnené podľa  zákona č. 329/2018 § 4 bod 6.