Obec Alekšince
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Redakčná rada Alekšinských novín a obecnej interne

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 42/2015 schvaľuje
a/ Štatút Alekšinských novín
b/ Štatút Redakčnej rady Alekšinských novín a obecnej internetovej stránky

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 43/2015 schvaľuje redakčnú radu Alekšinských novín a obecnej internetovej stránky v zložení: 
Eva Cebová
Mgr. Tomáš Hrubý, PhD 
Ing. Vladimír Pleva
PaedDr. Daniela Kušnírová 
Marta Valentová


Redakčná rada a jej zloženie:
Zatiaľ neobsadené  - šéfredaktor
Zatiaľ neobsadené
 - zástupca šéfredaktora
Eva Cebová
 - správca obsahovej štruktúry webového sídla

Pri písaní článkov do novín prosím dodržiavajte stručné pokyny pre autorov príspevkov. Pomôžete nám urýchliť kontrolu článkov a budeme vedieť noviny skôr pripraviť do tlače. Ďakujeme.

Máte záujem sa stať spolutvorcom Alekšinských novín? Ak máte zaujímavý námet, viete o nejakej udalosti, dajte nám vedieť!

Kontakt:
redakcna.rada@aleksince.sk