Obec Alekšince
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Formuláre a tlačivá

   

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi 183 kB pdf 1.12.2019
Žiadosť na výrub drevín 38 kB doc 1.12.2019
Splnomocnenie 106.3 kB pdf 1.12.2019
Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje 257.7 kB pdf 1.12.2019
Potvrdenie o podani daňového priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje 115.1 kB pdf 1.12.2019
Oznámenie o dohode spoluvlastníkov na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností 100.3 kB pdf 1.12.2019
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje 5.29 MB pdf 1.12.2019
Daň zo stavieb - stavba slúžiaca na viaceré účely 169 kB pdf 1.12.2019
Daň z bytov 151.6 kB pdf 1.12.2019
Čestné vyhlásenie 65.8 kB pdf 1.12.2019
Overovanie podpisov 349.2 kB pdf 3.2.2020
Vyhlásenie o vykonaní odborného stavebného dozoru 177.2 kB pdf 31.3.2020
Žiadosť o kolaudáciu vodnej stavby - domová studňa 440.6 kB pdf 22.6.2020
Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby domovej studne 635.4 kB pdf 22.6.2020
Žiadosť o územno-plánovaciu informáciu 39.7 kB rtf 1.7.2020
Žiadosť o prenajom bytu 32.5 kB doc 1.7.2020
Doplnenie podania po prerusení konania 63.5 kB doc 1.7.2020
Žiadosť o zrušenie pobytu 25.5 kB doc 1.7.2020
Oznámenie o výrube 28 kB doc 1.7.2020
Oznámenie o konani verejného kultúrneho podujatia 31.5 kB doc 1.7.2020
Žiadosť o zmenu prevádzkových hodin 33 kB doc 1.7.2020
Žiadosť o súhlas k úprave hroboveho miesta 29.5 kB doc 1.7.2020
Žiadosť o vydanie súhlasu k užívaniu stavby malého zdroja znečistovania ovzdusia 27.5 kB doc 1.7.2020
Oznámenie o zrušení prevádzky 28 kB doc 1.7.2020
Žiadosť o zníženie - odpustenie poplatku 28.5 kB doc 1.7.2020
Ohlásenie drobnej stavby 53.5 kB doc 1.7.2020
Ohlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác 44.5 kB doc 1.7.2020
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia – FO 60.5 kB doc 1.7.2020
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - predčasné užívanie stavby aj pred odovzdaním a prevzatím dodávok 65.5 kB doc 1.7.2020
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - skúšobná prevádzka stavby 63.5 kB doc 1.7.2020
Návrh na vydanie povolenia zmeny v užívaní stavby 60 kB doc 1.7.2020
Návrh na vydanie územného rozhodnutia 80.5 kB doc 1.7.2020
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby 83 kB doc 1.7.2020
Žiadosť o potvrdenie dokumentácie skutočného vyhotovenia 64 kB doc 1.7.2020
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby 61 kB doc 1.7.2020
Žiadosť o vydanie povolenia terénnych úprav 65.5 kB doc 1.7.2020
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia PO 69.5 kB doc 1.7.2020
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia FO 67 kB doc 1.7.2020
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 2.19 MB rtf 1.7.2020
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením 69 kB doc 1.7.2020
Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy 177 kB pdf 9.9.2020
Späť vzatie priezviska po rozvode - oznámenie 50 kB doc 20.1.2021
Žiadosť o určenie súpisného alebo orientačného čísla (2) (00000003) 83.3 kB rtf 26.1.2021