Obec Alekšince
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Formuláre a tlačivá

   

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 729.4 kB pdf 1.12.2019
Žiadosť o prenájom bytu 190 kB pdf 1.12.2019
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia PO 223.2 kB pdf 1.12.2019
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia FO 180.8 kB pdf 1.12.2019
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením 222.7 kB pdf 1.12.2019
Žiadosť o vydanie povolenia terénnych úprav 182.5 kB pdf 1.12.2019
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby 235.7 kB pdf 1.12.2019
Žiadosť o potvrdenie dokumentácie skutočného vyhotovenia 235.7 kB pdf 1.12.2019
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby 254.9 kB pdf 1.12.2019
Návrh na vydanie územného rozhodnutia 232.8 kB pdf 1.12.2019
Návrh na vydanie povolenia zmeny v užívaní stavby 180.1 kB pdf 1.12.2019
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - skúšobná prevádzka stavby 175.8 kB pdf 1.12.2019
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - predčasné užívanie stavby aj pred odovzdaním a prevzatím dodávok 174.1 kB pdf 1.12.2019
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia – FO 169.6 kB pdf 1.12.2019
Ohlásenie stavebných úprav - udržiavacích prác 233.3 kB pdf 1.12.2019
Ohlasenie drobnej stavby 245.5 kB pdf 1.12.2019
Doplnenie podania po prerušení konania 284.4 kB pdf 1.12.2019
Žiadosť o zníženie - odpustenie poplatku za 118.1 kB pdf 1.12.2019
Žiadosť o zmenu prevádzkových hodín 133.9 kB pdf 1.12.2019
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny 255.6 kB pdf 1.12.2019
Žiadosť o vydanie súhlasu k užívaniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia 164.5 kB pdf 1.12.2019
Žiadosť o určenie súpisného čísla 281.9 kB pdf 1.12.2019
Žiadosť o súhlas so stavbou malého zdroja znečistenia ovzdušia 171.3 kB pdf 1.12.2019
Žiadosť o súhlas k úprave hrobového miesta 171.1 kB pdf 1.12.2019
Žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi 183 kB pdf 1.12.2019
Žiadosť na výrub drevín 38 kB doc 1.12.2019
Splnomocnenie 106.3 kB pdf 1.12.2019
Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje 257.7 kB pdf 1.12.2019
Potvrdenie o podani daňového priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje 115.1 kB pdf 1.12.2019
Oznámenie o zrušení prevádzky 118.3 kB pdf 1.12.2019
Oznámenie o výrube 118.5 kB pdf 1.12.2019
Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia 136.3 kB pdf 1.12.2019
Oznámenie o dohode spoluvlastníkov na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností 100.3 kB pdf 1.12.2019
Žiadosť o zrušenie pobytu 122.2 kB pdf 1.12.2019
Nájomná zmluva za hrobové miesta pre dvojhrob 682.5 kB pdf 1.12.2019
Nájomná zmluva za hrobové miesta pre detský hrob 682.5 kB pdf 1.12.2019
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje 5.29 MB pdf 1.12.2019
Daň zo stavieb - stavba slúžiaca na viaceré účely 169 kB pdf 1.12.2019
Daň z bytov 151.6 kB pdf 1.12.2019
Čestné vyhlásenie 65.8 kB pdf 1.12.2019
Overovanie podpisov 349.2 kB pdf 3.2.2020
Vyhlásenie o vykonaní odborného stavebného dozoru 177.2 kB pdf 31.3.2020