RSS Obec Alekšince http://aleksince.sk RSS kanál obce Obec Alekšince sk info@moderneobce.sk Copyright 2022 Informácia o začatom správnom konaní obce Alekšince http://aleksince.sk/novinka/27785/n 27785 Výrub drevín http://aleksince.sk/data/news/aleksince.sk/2022/11_50e9e9_md_a84158_md_d2c344_sm.jpg Územný plán regionu Nitrianskeho kraja http://aleksince.sk/novinka/27607/n 27607 Oznámenie o možnosti pripomienkovania http://aleksince.sk/data/news/aleksince.sk/2022/ooo_f902e0_md_925d7b_md_0f8a5c_sm.png Pracovná ponuka http://aleksince.sk/novinka/27618/n 27618 Referent, matrikár http://aleksince.sk/data/news/aleksince.sk/2022/pracovne-miesto_fa58be_sm.jpg Výskyt vtáčej chrípky na Slovensku http://aleksince.sk/novinka/27562/n 27562 Na Slovensku bol potvrdený výskyt vtáčej chrípky, ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a ľudí. http://aleksince.sk/data/news/aleksince.sk/2022/vtacia-chripka-slovensko-nitra-zbehy-vyskyt_b2ce77_sm.jpg Dodatok č. 9 k VZN 2013-1 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Alekšince http://aleksince.sk/novinka/27210/n 27210 Zverejnenie http://aleksince.sk/data/news/aleksince.sk/2021/pero-zapisnik_3f1b88_md_f9881c_md_92f841_sm.jpg Dodatok č. 10 k VZN 2013-1 - o určení výšky dotácie http://aleksince.sk/novinka/27217/n 27217 Zverejnenie http://aleksince.sk/data/news/aleksince.sk/2021/pero-zapisnik_3f1b88_md_f9881c_md_d572c9_sm.jpg Pozvánka na 22. zasadnutie OZ - 14. riadne zasadanie - 20.12.2021 http://aleksince.sk/novinka/27036/n 27036 Zverejnenie http://aleksince.sk/data/news/aleksince.sk/2021/zastupitelstvo_novinka_fba085_md_9e5a64_md_9fc29c_md_fc5b94_md_9d086e_md_81ac91_sm.jpg Preočkovanie a očkovanie v obci - 5.1.2022 http://aleksince.sk/novinka/26904/n 26904 COVID - 19 http://aleksince.sk/data/news/aleksince.sk/2021/infektolog_ockovanie-proti-koronavirusu-moze-byt-podmienkou-prijatia-do-zamestnania-2_508fd0_md_63beb8_md_739aac_sm.jpg Harmonogram vývozu odpadu na rok 2022 http://aleksince.sk/novinka/26914/n 26914 TKO + separovaný odpad http://aleksince.sk/data/news/aleksince.sk/2021/harmonogram_vyvozu-page-001_18b2e6_sm.jpg Oznámenie o prerokovaní Konceptu Územného plánu regiónu NSK http://aleksince.sk/novinka/26831/n 26831 Odbor strategických činností http://aleksince.sk/data/news/aleksince.sk/2021/zmluva-dohoda-podpis_e94656_md_8179e9_md_a63c20_sm.jpg