RSS Obec Alekšince http://aleksince.sk RSS kanál obce Obec Alekšince sk info@moderneobce.sk Copyright 2021 Oznámenie o uložení zásielky p. Samuel Žák http://aleksince.sk/novinka/25082/n 25082 Poštová zásielka http://aleksince.sk/data/news/aleksince.sk/2021/h1_c3ccfc_md_80f323_md_23f54d_md_d290f2_md_f9d552_sm.jpg Oznam o výrube drevín http://aleksince.sk/novinka/25087/n 25087 Správne konanie http://aleksince.sk/data/news/aleksince.sk/2021/11_50e9e9_md_a84158_md_1e1415_md_47840b_md_6e0dc7_md_21a6e9_sm.jpg Zoznam žiadateľov o byty aktualizované k 16.09.2021 http://aleksince.sk/novinka/24750/n 24750 Aktualizácia http://aleksince.sk/data/news/aleksince.sk/2021/byt3_341a5f_md_e7f674_md_6bfb0f_md_5b7bc9_sm.jpg Odporúčanie starostu obce http://aleksince.sk/novinka/24670/n 24670 COVID - 19 http://aleksince.sk/data/news/aleksince.sk/2021/corona_03ec90_sm.jpg Elektronické nahlasovanie stavu vodomerov http://aleksince.sk/novinka/24620/n 24620 Oznam http://aleksince.sk/data/news/aleksince.sk/2021/vodomer_tuv_0_7a179f_sm.png Výstava zvierat http://aleksince.sk/novinka/24630/n 24630 SZCH Alekšince http://aleksince.sk/data/news/aleksince.sk/2021/kkk_e5d9ff_sm.jpg Biologicko - chemická učebňa http://aleksince.sk/novinka/24606/n 24606 Boli sme úspešní... http://aleksince.sk/data/news/aleksince.sk/2021/uce_857e06_sm.jpg 77. výročie Slovenského národného povstania http://aleksince.sk/novinka/24299/n 24299 Pozvánka http://aleksince.sk/data/news/aleksince.sk/2021/snp_6e62d9_sm.jpg Oznamy ZŠ s MŠ Alekšince pre šk. rok 2021/2022 http://aleksince.sk/novinka/24245/n 24245 Dôležitý oznam !! http://aleksince.sk/data/news/aleksince.sk/2021/ifxedbb23dbd5749072_hura_skola_376cb4_sm.jpg Pozvánka na 20. zasadnutie OZ - 12. riadne zasadanie - 27.8.2021 http://aleksince.sk/novinka/24250/n 24250 OZ http://aleksince.sk/data/news/aleksince.sk/2021/zastupitelstvo_novinka_fba085_md_9e5a64_md_9fc29c_md_fc5b94_md_9d086e_md_c54b9d_sm.jpg