RSS Obec Alekšince http://aleksince.sk RSS kanál obce Obec Alekšince sk info@moderneobce.sk Copyright 2021 Zmena harmonogramu vývozu - BIO http://aleksince.sk/sprava/23668/n 23668 Oznam http://aleksince.sk/data/news/aleksince.sk/2021/14757_531996_sm.jpg Poskytovanie dotácie na stravu v školskej jedálni http://aleksince.sk/sprava/23678/n 23678 Oznam http://aleksince.sk/data/news/aleksince.sk/2021/gettyimages-999177350_65333a_sm.jpg Zmena cestovných poriadkov na prímestskej doprave účinný od 1.8.2021 http://aleksince.sk/sprava/23619/n 23619 Oznam od dopravnej spoločnosti ARRIVA NITRA a.s. http://aleksince.sk/data/news/aleksince.sk/2021/primestska-1_9f2c28_md_c15f7c_md_1930b8_sm.jpg ZISŤOVANIE O PRÍJMOCH A ŽIVOTNÝCH PODMIENKACH DOMÁCNOSTÍ - EU SILC 2021 http://aleksince.sk/sprava/23478/n 23478 Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR uskutočňuje na Slovensku zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2021. http://aleksince.sk/data/news/aleksince.sk/2021/su_0c49f1_sm.jpg Z-BOX v našej obci http://aleksince.sk/sprava/23436/n 23436 Oznam http://aleksince.sk/data/news/aleksince.sk/2021/z-box_0b2730_sm.jpg Prerušenie dodávky pitnej vody http://aleksince.sk/sprava/23360/n 23360 Rekonštrukčné práce na miestnom vodojeme http://aleksince.sk/data/news/aleksince.sk/2021/odstavka_vody--_71dc3b_sm.jpg Oznámenie o uvoľnení 1. izbového nájomného bytu http://aleksince.sk/sprava/23319/n 23319 Oznam http://aleksince.sk/data/news/aleksince.sk/2021/byt3_341a5f_md_e7f674_md_6bfb0f_sm.jpg Oznámenie o uložení zásielky p. Samuel Žák http://aleksince.sk/sprava/23188/n 23188 Poštová zásielka http://aleksince.sk/data/news/aleksince.sk/2021/h1_c3ccfc_md_80f323_md_23f54d_md_d290f2_md_38ba9a_md_9b853a_sm.jpg Oznam zriaďovateľa ZŠ s MŠ Alekšince - voľné pracovné miesta http://aleksince.sk/sprava/23117/n 23117 ZŠ s MŠ Alekšince http://aleksince.sk/data/news/aleksince.sk/2021/pracovne-miesto_afb74a_sm.jpg - AKTUALIZÁCIA- Výjazdová očkovacia služba http://aleksince.sk/sprava/23099/n 23099 Oznam http://aleksince.sk/data/news/aleksince.sk/2021/infektolog_ockovanie-proti-koronavirusu-moze-byt-podmienkou-prijatia-do-zamestnania-2_508fd0_md_63beb8_sm.jpg