Obec Alekšince
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík

Opatrenia v súvislosti s koronavírusom na OcÚ Alekšince

Opatrenia v súvislosti s koronavírusom na OcÚ Alekšince
od 13.3.2020 do odvolania

Uplatnenie preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu a ochorenia COVID -19 na obecnom úrade v Alekšinciach

V zmysle zavádzania preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu a ochorenia COVID -19 na území Slovenskej republiky prijal starosta obce Radoslav Ťapušík preventívne opatrenia a oznamuje občanom, že pracovisko obecného úradu je pre osobné vybavovanie agendy zatvorené od 13.3.2020 až do odvolania.  K tomuto kroku sme prikročili na základe prijatých preventívnych karanténnych opatrení na zabránenie šírenia nového koronavírusu (obmedziť prácu pracovníkov obecného úradu na neosobné poskytovanie služieb – prostredníctvom telefónu a elektronických médií). Prosím prečítajte si, ako postupovať v životných situáciách a pri vybavovaní úkonov:

Overovanie podpisov, listín : nevykonáva sa až do odvolania

Úhrada poplatku za dane, odpady a nájomné za obecné byty : poplatky sa až do odvolania v pokladni obce nevyberajú. Poplatky  uhrádzajte výhradne cez internetbanking na č. účtu :

                                             IBAN: SK50 5600 0000 0008 0978 7004

Trvalý a prechodný pobyt  : odporúčame odložiť prihlasovanie na trvalý resp. prechodný pobyt na neskorší termín  

Úmrtie v rodine :  volajte  na číslo 037/7822126, 0915 726 703

Žiadame občanov, aby v čo najvyššej miere využívali telefonickú a elektronickú komunikáciu. V prípade potrieb sa občania môžu spojiť s pracovníkmi obecného úradu počas úradných hodín telefonicky alebo emailom a dohodnúť si vybavenie neodkladných úradných úkonov.

Ak ste nútení v neodkladnej veci osobne navštíviť obecný úrad,  je vašou povinnosťou mať rúško, rukavice a podrobiť sa meraniu teploty .

Tel. kontakt a email :

Radoslav Ťapušík – starosta obce : email: starosta@aleksince.sk, č.t. 0905 520 730

Ing. Martina Bezeková email : obec@aleksince.sk č.t. 0915 726 703

Eva Cebová email : cebova@aleksince.sk   č.t. 037/7822126

Jana Baumanová email : baumanova@aleksince.sk č.t. 037/7822159

Mgr. Miriama Klačanová : miriama.klacanova@aleksince.sk č.t. 037/7822159

Obec Alekšince vás bude o prijatých opatreniach zo zasadnutia krízového štábu SR priebežne informovať prostredníctvom webovej stránky obce, Fb stránky a miestneho rozhlasu.