Obec Alekšince
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Výzva na predkladanie žiadosti na poskytnutie dotácií na podporu kultúry a športu z rozpočtu obce Alekšince

Výzva na predkladanie žiadosti na poskytnutie dotácií na podporu     kultúry a športu z rozpočtu obce Alekšince
na rok 2021

   Obec Alekšince zastúpená štatutárom obce Radoslavom Ťapušíkom oznamuje spoločenským organizáciám, ktoré pôsobia v našej obci, že majú možnosť predložiť žiadosť na poskytnutie dotácií   z rozpočtu obce Alekšince.  Žiadateľ predloží v stanovenom termíne -  do 31. októbra  v danom kalendárnom  roku na Obecný úrad Alekšince kompletnú žiadosť v dvoch vyhotoveniach, čestné prehlásenie a to prostredníctvom pošty alebo osobne do podateľne    obecného úradu.  Potrebné tlačivá nájdete na webovej stránke obce v sekcii „obec“ - organizácie., https://www.aleksince.sk/p/5260/organizacie.html . Žiadosť je nutné predkladať v priloženom tlačive, iná žiadosť sa nebude akceptovať.