Obec Alekšince
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Oznámenie obecného úradu

Oznámenie  obecného úradu
Obecný úrad až do odvolania pre osobný kontakt zatvorený

Obecný úrad Alekšince z dôvodu vyhlásenia Vlády SR o zákaze vychádzania obyvateľstva platného od 1.1.2021 do 24.1.2021 a mimoriadne zhoršenej epidemiologickej situácie v okrese Nitra oznamuje, že obecný úrad bude pre osobný kontakt až do odvolania zatvorený . Služby verejnosti sa budú poskytovať výlučne  bezkontaktne. Komunikácia bude možná prostredníctvom telefonických hovorov na t.č. 037/7822126, 037/7822159, 037/7822846

Nevyhnutné matričné úkony bude možné vykonávať len po telefonickom dohovore na tel.č. 037/7822846 alebo mail : martina.bezekova@aleksince.sk

Z uvedeného dôvodu sa obmedzuje aj vyberanie  miestnych daní a poplatkov  do pokladne OÚ  až do odvolania. Odporúčame využívať bezhotovostný prevod na účet. Zodpovedná pracovníčka za dane a poplatky  p. Jana Baumanová, tel.č. 037/7822159, mail: baumanova@aleksince.sk

Overovanie podpisov a listín sa až do odvolania nevykonáva.

Všetky úkony, ktoré sa týkajú pohrebníctva ako napr. koordinácia hrobových miest, nájomné zmluvy  za hrobové miesta vybavíte na tel.č. 037/7822126 alebo mail : cebova@aleksince.sk. Platby za hrobové miesta uhrádzajte bezhotovostným prevodom na účet obce.

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK50 5600 0000 0008 0978 7004

V prípade nevyhnutnej potreby doručenia písomností odporúčame doručiť poštu do poštovej schránky, ktorá je inštalovaná na budove obecného úradu alebo  elektronickou formou na mail : cebova@aleksince.sk

Vážení spoluobčania, nakoľko situácia je mimoriadne vážna, apelujeme na vás, aby ste striktne dodržiavali protiepidemiologické opatrenia a tým si chránili vaše zdravie a zdravie vašich blízkych.

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.