Obec Alekšince
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Posledný deň sčítania - nesčítaných 12,3 %

Posledný deň sčítania - nesčítaných 12,3 %
Upozornenie

Vážení občania,

dnes je posledný deň dokedy sa môžete elektronicky sčítať t.j. do 31.3.2021. Po tomto termíne budú chodiť sčítací asistenti po domácnostiach, ktoré o to vopred telefonicky požiadajú. Týka sa to občanov so zdravotnými problémami a imobilných občanov.

Pripomíname, že sčítanie obyvateľov  je zo zákona povinné. Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára na stránke www.scitanie.sk . Sčítanie je povinné pre obyvateľov s trvalým, prechodným aj tolerovaným pobytom na Slovensku.

Deti do 18 rokov, sčítavajú rodičia. Vo formulári zadávate informácie platné na prelome roka 31.12.2020/01.01.2021, to znamená, že deti narodené po tomto dátume do sčítania neuvádzate.

Ak Vám zomrela blízka osoba v roku 2021 je potrebné sčítať aj zosnulého.

Znovu Vás prosíme aby ste pomohli sa sčítať svojim starším príbuzným.

K dnešnému dňu  je v obci Alekšince  nesčítaných  12,3% občanov.