Obec Alekšince
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Zákaz vypaľovania

Zákaz vypaľovania
OR HaZZ v Nitre VYHLASUJE čas zvýšeného nebezpečenstva požiaru

Vážení občania !

Obraciame sa na Vás s  výzvou , aby ste rešpektovali zákon o ochrane pred požiarmi, nevypaľovali porasty bylín, kríkov a stromov, nefajčili v lesoch a nezakladali oheň v priestoroch , kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Odpad je možné likvidovať iným ekologickým spôsobom.  V prípade vzniku mimoriadnej udalosti, a to požiaru, poskytli  osobnú  a vecnú  pomoc v súvislosti s lokalizáciou a likvidáciou požiaru .

 V prípade porušenia zákazu vypaľovania trávnatých porastov právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom môže byť uložená sankcia až do výšky 16 596 € a fyzickým osobám  až do výšky 331 € a priamo na mieste môže byť udelená bloková pokuta do výšky 100 €.

 A na záver :

Ak ste svedkom porušenia zákona , mali by ste nahlásiť túto skutočnosť na políciu (t.č. 158).

 Čo robiť v prípade už rozšíreného požiaru ?

- bezodkladne ohlásiť vznik požiaru na ohlasovňu požiarov – t.č. 112 alt. 150

- uviesť kde horí (presnú adresu, lokalitu), čo horí, kto volá a zostať na mieste

- ak je to možné, uhasiť požiar dostupnými hasiacimi prostriedkami (voda, piesok, lopata atď.)

- poskytnúť na výzvu veliteľa zásahu osobnú a vecnú pomoc jednotke požiarnej ochrany

Žiadame vás o rešpektovanie týchto nariadení a veríme, že spoločným úsilím, opatrnosťou tak nedôjde k žiadnym stratám na zdraví alebo majetku.

 

 

 

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Vyhlásenie 552.3 kB pdf 25.6.2021