Zverejňovanie dokladov

Odkaz pre starostu
Anketa

Ako sa Vám páči publikácia o našej obci s názvom "Alekšince história a súčasnosť obce"?

K odpovedi môžete pridať aj Váš komentár.

Obsahovo a graficky veľmi kvalitná publikácia.

Zaujímavá a pekne spracovaná.

Dobrá, ale čakal(a) som o niečo viac.

Nepáči sa mi,

Váš komentár:

Váše meno:


Koľko je 3 + dva?
Vašu odpoveď napíšte číslom.Výsledky hlasovaniaObsahovo a graficky veľmi kvalitná publikácia.
   18 hlasov

Zaujímavá a pekne spracovaná.
   12 hlasov

Dobrá, ale čakal(a) som o niečo viac.
   11 hlasov

Nepáči sa mi,
   4 hlasySeparovanie a nakladanie s odpadmi

INFORMÁCIE A POKYNY k systému separovania a nakladania s odpadmi v našej obci Alekšince


V posledných mesiacoch sme vás informovali o zmene nakladania s odpadmi, ktorý sa uskutoční od 01.04.2016 v našej obci. Tak isto sme vám vysvetlili dôvod zmeny a dodali leták s podrobnými informáciami. Najväčšou zmenou bude separácia odpadu, ktorá bude prebiehať v domácnostiach.

Koncom marca pracovníci OcÚ Alekšince prinesú každej domácnosti smetné nádoby na papier (modrej farby), plasty (žltej farby) a bioodpad (hnedej farby). Smetná nádoba na komunálny odpad zostáva súčasná a nádoby na ostatné komodity budú rozmiestné po obci (sklo, kov, atď.) Pri preberaní smetných nádob dostane každá domácnosť zmluvu o bezplatnom prenájme nádob. Ponitrianske združenie zastrešuje celý projekt a smetné nádoby sú vlastníctom združenia, ktorým členom je aj obec Alekšince.
Zároveň so zmluvou bude do domácnosti dodaný kalendár vývozu na rok 2016, kde farebne budú znázornené dni, v ktorých sa budú jednotlivé komodity zbierať. Vývoz bude zabezpečovať spoločnosť ENVI-GEOS. Prvé týždne budeme prostredníctvom miestneho rozhlasu vyhlasovať, obecnej stránky a facebooku informovať, kedy a aký bude najbližší vývoz odpadu.
Pevne veríme, že tento spôsob nakladania s odpadmi nájde u vás pozitívnu odozvu a spolu sa nám podarí vniesť poriadok do odpadového hospodárstva nielen na našom území.

Úroveň vytriedenia odpadov 2018.xlsx [.xlsx, 20.7 KB]

Systém nakladania s odpadom - elektroodpad pdf [.pdf, 640.2 KB]
Separovaný zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - leták

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2016.pd
Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2017.pdf [.pdf, 387.2 KB]
Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2018.pdf [.pdf, 580.5 KB]
Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2019.pdf [.pdf, 277.0 KB]
Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2020.pdf [.pdf, 284.0 KB]

Papier

patria sem: noviny, časopisy, knihy, zošity, katalógy, listy, obálky, letáky, výkresy, telefónny zoznam, plagáty, pohľadnice, zakladače, krepový papier, papierový obal, kartón, lepenka, kancelársky papier, viacvrstvové (krabicové) obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných šťiav.

Plasty a kovové obaly fólie

patria sem: plastové fľaše od nápojov, rastlinných olejov, obaly od aviváží, šampónov, čistiacich prostriedkov, tégliky od jogurtov, hračky z plastov, obalové fólie, polystyrén, plastové tašky, vedrá, koše, prepravky atď.

Bioodpad

patria sem: zbytky ovocia, zeleniny, starý chlieb, bezmäsité zbytky jedla, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, použitá papierová vreckovka a servítok, škrupinka z orecha a vajca, usadenina z kávy, čajové vrecko, piliny a hobliny, vata, vlasy, chlpy atď.

Komunálny odpad

nepatrí do smetnej nádoby: elektroodpad, objemný odpad, stavebný odpad, nebezpečný odpad, biologický odpad zo záhrad a horúci popol !!!

Sklo

patria sem:  fľaše, poháre, črepy, okenné sklo bez rámov, zaváraninové poháre

Elektronický odpad

Zbiera sa 2x ročne, jar - jeseň
patria sem:
 nefunkčné televízory (nesmie byť na nich prasknutá obrazovka), rádiá, magnetofóny, gramofóny, monitory, počítače, bezdrôtové mobilné telefóny, elektronické hudobné nástroje, nefunkčné kalkulačky a pod....
biela technika(chladničky, práčky, sporaky...), nefunkčné sušiče na vlasy, žehličky, toustovače, variče, autobatérie

Veľkoobjemný odpad

Zbiera sa 2x ročne, jar - jeseň
patria sem: ako napr. nábytok, matrace, koberce, vyradené umývadlá, vane, WC  a pod. je možné vyviezť osobne  2x ročne na zberný dvor.O možnosti vývozu takéhoto odpadu  budete včas informovaní.  

Drobný stavebný odpad

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch priniesol zmeny v právnej úprave drobných stavebných odpadov (DSO).Podľa § 81 ods. 20 je obec  povinná zaviesť pre DSO množstvový zber, pri  ktorom sa platí miestny poplatok v priamej závislosti od množstva vyprodukovaného odpadu. Podľa VZN 04/2015 obec Alekšince určuje sadzbu miestneho poplatku za drobné stavebné odpady vo výške 0,045 € za kg.

 Viete, čo znamenajú tieto značky?Značka recyklácieKaždý obal je vyrobený z určitého materiálu. Aby bolo možné identifikovať tento materiál, sú na obaloch umiestnené rôzne značky, ktoré nás informujú, ako máme s takýmto obalom po použití nakladať. Šípky nás informujú, že tento obal je možné recyklovať. Číselné označenie alebo písomná skratka nás informuje o materiále, z ktorého je obal vyrobený. Podľa nich poznáme, do ktorého kontajneru máme obal neskôr odhodiť (ako triediť).Panáčik s košomPanáčik s košom znamená, že použitý obal máme odhodiť do príslušnej nádoby na odpad. V prípade, že sa jedná o obaly, v ktorých boli balené rôzne chemické prípravky, je potrebné riadiť sa podľa pokynov ich výrobcu.Zelený bodMedzinárodná obrazová ochranná známka "ZELENÝ BOD" zobrazená na obale výrobkov informuje, že spoločnosť participuje na rozvoji systému ZELENÝ BOD, ktorého hlavnou úlohou je podpora separovaného zberu a osveta obyvateľstva. Je prejavom zodpovedného prístupu k životnému prostrediu.


Ako zmenšovať objem komunálneho odpadu


♠ uprednostňovať tovar balený do vratných obalov
♠ na nákup si nosiť vlastné tašky a igelitové vrecká
separovať, nedávať do komunálneho odpadu papier, sklo, plasty ale dávať ho do nádob určených na separovaný zber
separovať kuchynský biologický odpad
separovať nevratné PET fľaše a iné fľaše z plastických látok, po stlačení zatvoriť fľašu zátkou a sdať do žltej smetnej nádoby
separovať viacvrstvové obaly ( od mlieka, džúsov a pod. ) po použití rozložiť, sploštiť alebo zošliapnuť a vložiť do žltej smetnej nádoby
separovať papier, škatule z kartónu a  uložiť do modrej smetnej nádoby na separovaný zber
separovať obaly od jogurtov,plastové tašky, polystyrén...vložiť do žltej smetnej nádoby
separovať kovové plechovky od nápojov, mäsa a pod.po vyprázdnení stlačiť, a dať do žltej smetnej nádoby na separovaný zber

Prečo nie je dobré zneškodňovať plasty spaľovaním


Pri spaľovaní je problémom obohatenie plastov rôznymi látkami, ako sú zmäkčovadlá, farbivá a stabilizátory. Tie často obsahujú ťažké kovy (hlavne kadmium a zinok). Pri spaľovaní sa ťažké kovy uvoľňujú do ovzdušia a zostávajú v popole. Pri nedokonalom spaľovaní plastov (pri nízkych teplotách - preto je spaľovanie v domácnosti ešte nebezpečnejšie ako v spaľovniach odpadu) vzniká aj veľa oxidu uhoľnatého (CO). Tento plyn je jedovatý - je schopný viazať sa na krvné farbivo hemoglobín, čím znemožňuje prenos kyslíka krvou, čo môže viesť k vnútornému uduseniu. Spaľovaním plastov sa uvoľňujú aj uhľovodíky, ktoré prispievajú ku vzniku fotochemického smogu.. Ďalším nebezpečenstvom pri spaľovaní plastov je únik ftalátov, ktoré majú schopnosť kumulácie v ľudskom tele. Pri spaľovaní vznikajú aj monoméry (chemicky jednoduchšie látky) príslušného plastu. Horením PVC vzniká kyselina chlorovodíková (HCl), ktorá silne dráždi horné dýchacie cesty a pri nedokonalom spaľovaní aj monomér PVC – vinylchlorid (dokázaný karcinogén). Dym obsahuje aj karcinogénne dioxíny. Uvoľňuje sa aj plynný chlór, či ešte agresívnejší fosgén (známy ako bojový plyn). Vysoké koncentrácie majú za následok poleptanie pľúc a okamžitú smrť, nižšie vedú k ochoreniam dýchacích ciest.

Viac informácií na: www.triedenieodpadu.sk


Údaje o množstvách vyzbieraného odpadu za roky 2015 - 2016.pdf [.pdf, 194.3 KB]

Údaje o množstvách vyzbieraného odpadu za roky 2011 - 2014.pdf [.pdf, 113.3 KB]

Údaje o množstvách vyzbieraného odpadu za rok 2012.pdf [.pdf, 98.1 KB]

Údaje o množstvách vyzbieraného odpadu za rok 2011.pdf [.pdf, 113.1 KB]

Údaje o množstvách vyzbieraného odpadu za roky 2006 - 2010.pdf [.pdf, 186.0 KB]


Voľby do NR SR 2020

Hlásenia miestneho rozhlasu
15.1.2020 - 13:11
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás dňa 14.1.2020 opustil náš drahý spoluobčan Emil Maršala vo veku 84 rokov. Posledná rozlúčka s drahým zosnulým bude 18.1.2020 o 11,00 hod. so sv. omšou. Smútiacej rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť.


Odber noviniek
Chcete vedieť čo je nové v Alekšinciach? Prihláste sa na odber noviniek.

Počasie online
Predpoveď počasia
Po kliknutí na obrázok sa otvorí v novom okne stránka www.svieti.sk
Stránkové dni
Pondelok730 - 1545
Streda730 - 1700
Štvrtok730 - 1200
Piatok730 - 1315

Obedná prestávka:
1200 - 1230

Facebook
Inzercia
Kalendár
Dnes je:
Piatok   17.  Január  2020
Meniny má Nataša
PoUtStŠtPiSoNe
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112