Zverejňovanie dokladov

Anketa

Chceli by ste aby na www.aleksince.sk bola diskusia?

Určite áno.

Uvítal by som možnosť diskutovať na rôzne témy.

Áno, ale len za podmienok, že sa tam nebudú nachádzat anonymi.

Nie, s diskusiou nesúhlasím.

Iné (Vlastný názor napíšte do komentára)

Váš komentár:

Váše meno:


Výsledky hlasovania

Určite áno.
   60 hlasov

Uvítal by som možnosť diskutovať na rôzne témy.
   126 hlasov

Áno, ale len za podmienok, že sa tam nebudú nachádzat anonymi.
   173 hlasov

Nie, s diskusiou nesúhlasím.
   155 hlasov

Iné (Vlastný názor napíšte do komentára)
   28 hlasovNovinky

17.10.2014 14:26 pridal(a) kusnir

Pozvánka na zasadanie OZ

Dňa 18. 10. 2014 (sobota) o 11.00 hodine sa uskutoční 38. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Alekšince v priestoroch Obecného úradu - v zasadačke. Všetci ste vítaní.

Program:

Program:

  1. Otvorenie
  2. Úprava verejných priestranstiev v obci Alekšince SO 01 – práce naviac
  3. Rôzne
  4. Záver

13.10.2014 8:58 pridal(a) kusnir

Uznesenia a zápisnice z 36. zasadnutia a 37. zasadnutia

V dokumentoch nájdete z 36. zasadnutia uzneseniazápisnicu a z 37. zasadnutia uzneseniazápisnicu Obecného zastupiteľstva Obce Alekšince.

9.10.2014 10:28 pridal(a) admin

VZN o povinnosti vypracovať povodňový plán

OPRAVENÉ!

VZN č.5 2014 - o povinnosti vypracovat a aktualizovat povodnovy plan zachrannych prac.pdf [.pdf, 247.9 KB]

 

7.10.2014 9:07 pridal(a) kusnir

VZN č.4/2014 - o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady

VZN č.4/2014 - o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady.pdf [.pdf, 237.7 KB]

26.9.2014 12:57 pridal(a) kusnir

Zoznam kandidátov pre voľby poslancov a starostu obce Alekšince

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Alekšince konaných dňa 15. 11. 2014
Kandidáti:

1. Bohumil Kišac, 32 r., obchodný zástupca, Alekšince č. 49, nezávislý kandidát
2. Igor Miškolci, 53 r., starosta , Alekšince č. 419, SMER- sociálna demokracia
3. Radoslav Ťapušík, 34 r., Policajný zbor SR, Alekšince č.410, nezávislý kandidát

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva obce Alekšince, ktoré sa budú konať 15.11.2014
Kandidáti:

1. Ľubica Beneová, 53 r., administratíva pracovníčka, Alekšince č. 247, SMER- sociálna demokracia
2. Pavel Božik, Ing., 49 r., živnostník, Alekšince č. 438, SMER- sociálna demokracia
3. Matúš Bulla, 21 r., študent, Alekšince č. 54, nezávislý kandidát
4. Pavol Bulla, Mgr., 58 r., štátny zamestnanec v.v., Alekšince č. 239, Národ a Spravodlivosť –naša strana
5. Eva Cebová, 21 r., študent, Alekšince č. 109, Komunistická strana Slovenska
6. Peter Čačaný, 46 r., elektrikár, Alekšince č. 241, SMER- sociálna demokracia
7. Miloš Hanko, 35 r., podnikateľ, Alekšince č. 205, Slovenska národná strana
8. Bohumil Kišac , 32 r., obchodný zástupca, Alekšince č. 49, nezávislý kandidát
9. Dušan Kotúč, 55 r., podnikateľ, Alekšince č. 408, Slovenska národná strana
10. Jozef Kováč, 59 r., podnikateľ, Alekšince č. 411, Slovenska národná strana
11. Martin Kovaľ, Ing., 28 r., asistent správy, Alekšince č.334, nezávislý kandidát
12. Anton Kušnír, Ing., 27 r., analytik senior, Alekšince č. 190, nezávislý kandidát
13. Miloš Kyjak, 50 r., chemik, Alekšince č. 422, Kresťanskodemokratické hnutie
14. Andrej Lipka, Ing., 32 r., referent nákupu a zásobovania, Alekšince č.406, nezávislý kandidát
15. Anna Lukáčiková, 34 r., predavačka, Alekšince č. 398, SMER- sociálna demokracia
16. Anna Moravcová, 40 r., opatrovateľka, Alekšince č. 495, SMER- sociálna demokracia
17. Zlatica Petríková, 47 r., predavačka, Alekšince č. 149, SMER- sociálna demokracia
18. Vladimír Pleva, Ing., 26 r., odborný referent, Alekšince č. 430, SMER- sociálna demokracia
19. Peter Valent, Ing., 38 r., technik, Alekšince č. 93, Komunistická strana Slovenska

24.9.2014 11:49 pridal(a) admin

Oznam o nahliadnutí

Obec Alekšince ako dotknutá obec podľa §30 odst. 4 zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie oznamuje občanom , že môžu nahliadnuť do dokumentu :

„Rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti-
Energetické centrum Alekšince –Lahne“

v stránkové dni na obecnom úrade Alekšince v podateľni po dobu 21 dní od zverejnenia tejto informácie.

Zverejnené : 23.9.2014

Oznam o nahliadnutí [.pdf, 132.7 KB]

24.9.2014 11:47 pridal(a) admin

Oznam o výrube drevín

Oznam o výrube drevín [.pdf, 28.9 KB]

20.8.2014 8:27 pridal(a) kusnir

Komunálne voľby 2014

Všetky informácie ohľadom komunálnych volieb nájdete tu.

Politická strana, politické hnutie, nezávislý kandidát doručí kandidátnu listinu najneskôr 21.septembra 2014. 

Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov
pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a voľby starostu obce (primátora) je 100 hlasov.

12.8.2014 10:16 pridal(a) admin

Oznámenie o uvoľnení nájomného bytu

Oznámenie o uvoľnení nájomného bytu [.pdf, 51.9 KB]

Čestné vyhlásenie [.doc, 12.0 KB]

Dotazník na byt-príloha [.doc, 42.5 KB]

22.7.2014 12:01 pridal(a) kusnir

Obrazy zo života obce Alekšince

AKTUALIZOVANÉ! Do galérie pribudli nové fotky z histórie obce, ktoré nám poslal pán Július Gudaba. Ak máte doma fotky z histórie obce, prineste ich na obecný úrad, kde ich naskenujeme a uverejníme. Ďakujeme.

17.7.2014 22:47 pridal(a) admin

OZNÁMENIE

o zámere obce Alekšince predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Oznámenie [.pdf, 53.9 KB]

Oznámenie [.doc, 31.0 KB]

 

2.7.2014 9:27 pridal(a) kusnir

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou Alekšince za školský rok 2013-2014

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou Alekšince za školský rok 2013-2014.pdf [.pdf, 1.3 MB]

1.7.2014 0:00 pridal(a) admin

Oznam o nahliadnutí

Oznam o nahliadnutí [.pdf, 28.8 KB]
Oznam o nahliadnutí [.doc, 23.0 KB]

19.5.2014 21:51 pridal(a) kusnir

Pozastavenie vydávania Alekšinských novín

Obecné zastupiteľstvo uznesením číslo 340/2013 schválilo zrušenie nefungujúcej redakčnej rady k 31.12.2013. Dôvodom pozastavenia vydávania Alekšinských novín je neschválenie Štatútu Alekšinských novín a novej redakčnej rady obecným zastupiteľstvom. 

Za pochopenie ďakujeme.

29.4.2014 17:04 pridal(a) kusnir

Uznesenia a zápisnica z 31. zasadnutia

V dokumentoch nájdete aktualizované uznesenia a zápisnicu z 31. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Alekšince.

7.3.2014 11:15 pridal(a) admin

Oznamy o výrube - správne konanie

Oznamy o výrube stromu [.doc, 113.5 KB]

Oznamy o výrube stromu [.pdf, 164.9 KB]

4.3.2014 13:26 pridal(a) kusnir

Kultúrno - spoločenské akcie na rok 2014

V rýchlych odkazoch si môžete pozrieť plán kultúrno-spoločenských akcií v roku 2014.

27.1.2014 22:55 pridal(a) kusnir

Nová publikácia

Keďže sa chystá nová knižka o dejinách a súčasnosti našej obce, chcel by som poprosiť každého, kto má staré fotky obce, kultúrneho a spoločenského života (ochotnícke divadlo, hudobný súbor, obecné zábavy, manifestácie, atď.), športového vyžitia, spolkov a organizácii (chovatelia, záhradkári, Zväzarm, Slovenský zväz žien, pionieri, dobrovoľní hasiči, atď.), či hospodárskeho života (Práce na družstve, štátnych majetkoch a pod.) alebo poznali pamätníkov, aby ma kontaktoval buď cez fb, prípadne mejlom na: hruby.tomas87@gmail.com a prispel tak ku kvalitnejšiemu obsahu pripravovanej knihy. Ďakujem. Tomáš Hrubý

27.2.2013 14:51 pridal(a) Kusnir

Verzia 2.0

Vážení návštevníci oficiálnej webovej stránky obce Alekšince. Dňa 27. 02. 2013 bola spustená verzia 2.0 a je spravovaná pomocou redakčného systému. Hlavným cieľom je aktuálnosť informácii o dianí v obci. Nová verzia je prehladnejšia, spĺňala všetky pravidlá prístupnosti a štandardy platné s novou legislatívou. Obsahuje novinky ako oznamy miestneho rozhlasu, elektronické nahlásenie stavu vodomeru a ďalšie, o ktorých vás budeme postupne informovať. Najväčšou zmenou prešlo používateľské prostredie, kde zamestnanci obecného úradu budú mať možnosť dopĺňať aktuálne informácie. Neustále pracujeme na vývoji stránky a chceme sa čo najviac priblížiť občanom obce Alekšince, aby tu našli všetky potrebné informácie.

Dúfame, že sa Vám stránka páči, ak máte pripomienky, nápady, prípadne ste našli chyby, kontaktuje nás, alebo napíšte mail na admin@aleksince.sk 

 

 

Komunálne voľby 2014
Hlásenia miestneho rozhlasu
20.10.2014 - 16:19
Obec Alekšince má k dispozícii na zapožičanie poľohovateľnú posteľ pre chorých a nevládnych. Bližšie info na OcÚ Alekšince osobne alebo č.t. 7822126
20.10.2014 - 16:18
Vážení občania, oznamujeme Vám, že od 21.10.2014 do 29.11.2014 môžete na zberný dvor priniesť odpad zo záhrad, ktorý sa vám nedá doma kompostovať. Zberný dvor bude otvorený pondelok až piatok od 8,00 hod. do 11,15 hod. a v sobotu od...
Zobraziť celé hlésenie
15.10.2014 - 13:55
Vedúca pošty Alekšince oznamuje, že zajtra t.j. 16.10.2014 bude pošta otvorená len do 12,00 hod.


Odber noviniek
Chcete vedieť čo je nové v Alekšinciach? Prihláste sa na odber noviniek.

Počasie online
Predpoveď počasia
Po kliknutí na obrázok sa otvorí v novom okne stránka www.svieti.sk
Stránkové dni
Pondelok730 - 1545
Streda730 - 1700
Štvrtok730 - 1200
Piatok730 - 1315

Obedná prestávka:
1200 - 1230

Facebook
Inzercia
Kalendár
Dnes je:
Utorok   21.  Október  2014
Meniny má Uršula
PoUtStŠtPiSoNe
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789