Zverejňovanie dokladov

Anketa

Chceli by ste aby na www.aleksince.sk bola diskusia?

Určite áno.

Uvítal by som možnosť diskutovať na rôzne témy.

Áno, ale len za podmienok, že sa tam nebudú nachádzat anonymi.

Nie, s diskusiou nesúhlasím.

Iné (Vlastný názor napíšte do komentára)

Váš komentár:

Váše meno:


Výsledky hlasovania

Určite áno.
   76 hlasov

Uvítal by som možnosť diskutovať na rôzne témy.
   133 hlasov

Áno, ale len za podmienok, že sa tam nebudú nachádzat anonymi.
   180 hlasov

Nie, s diskusiou nesúhlasím.
   159 hlasov

Iné (Vlastný názor napíšte do komentára)
   29 hlasovNovinky

22.1.2015 14:06 pridal(a) kusnir

Odber noviniek na mail

Chcete vedieť čo je nové v Alekšinciach? Prihláste sa na odber noviniek, ktoré vám budú chodiť mailom. Nahlásiť sa je možné v pravej časti stránky.

 

 

20.1.2015 8:47 pridal(a) kusnir

Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja – Zmeny a doplnky č.1

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja – Zmeny a doplnky č.1”, ktorý Vám podľa § 6 ods. 2 zákona ako dotknutej obci zasielame. Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja – Zmeny a doplnky č.1” je zverejnené na webovom sídle ministerstva: http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-regionu-nitrianskeho-kraja-zmeny-doplnky-c-1 a webovom sídle obstarávateľa: http://www.unsk.sk/showdoc.do?docid=12602 

Konzultácie v zmysle § 63 zákona k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať počas celého procesu na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01  Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín.

15.1.2015 13:25 pridal(a) kusnir

Schválený rozpočet obce Alekšince na roky 2015-2017

V dokumentoch nájdete schválený rozpočet obce Alekšince na roky 2015-2017

14.1.2015 8:52 pridal(a) kusnir

Harmonogram odpúšťania obecnej vody na koncových vetvách v roku 2015

V časti užitočné info nájdete Harmonogram odpúšťania obecnej vody na koncových vetvách v roku 2015.

12.1.2015 11:35 pridal(a) admin

Oznámenie o mieste a čase konania REFERENDA

Oznámenie o mieste a čase konania REFERENDA [.pdf, 197.7 KB]

Oznámenie o mieste a čase konania REFERENDA [.doc, 233.0 KB]

12.1.2015 10:15 pridal(a) kusnir

Uznesenia a zápisnica z 1. zasadnutia

V dokumentoch nájdete uznesenia a zápisnicu z 1. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Alekšince.

9.1.2015 9:46 pridal(a) kusnir

Kontakt na starostu

Nášho nového starostu Radoslava Ťapušíka možte kontaktovať aj prostredníctvom novovytvoreného e-mailu starosta@aleksince.sk alebo ako doteraz na t.č. +421905 520 730

7.1.2015 13:01 pridal(a) kusnir

Nová redakčná rada pre noviny a internet

Hľadáme ľudí, ktorí by mali záujem byť súčasťou redakčnej rady pre Alekšinské Noviny a internetovú stránku obce. Viac informácií: anton.kusnir@gmail.com alebo osobne na obecnom úrade.

31.12.2014 17:15 pridal(a) kusnir

Pozvánka - verejné prerokovanie „ŽSR, Elektrifikácia a optimalizácia trate Leopoldov – Nitra - Šurany

Pozvanka-verejne-prerokovanie "zsr, elektrifikacia a optimalizacia trate leopoldov-nitra-surany".pdf [.pdf, 532.6 KB]

30.12.2014 9:30 pridal(a) kusnir

Kronika 2013

V dokumentoch nájdete v časti kronika ďalší zapísaný rok 2013.

11.12.2014 12:27 pridal(a) kusnir

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ

Dňa 15. decembre 2014 (pondelok) o 18.00 hodine sa uskutoční ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v kultúrnom dome.

Tešíme sa na Vašu účasť !

Pozvánka na ustanovujúce zasadanie.docx [.docx, 15.8 KB]

Program:

1.  Úvodné náležitosti

    1.1 Otvorenie zasadnutia

    1.2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice

    1.3 Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie    

          osvedčení o zvolení novozvoleného starostu a poslancom novozvoleného obecného    

          zastupiteľstva

    1.4 Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, odovzdanie insígnií novozvolenému 

          starostovi

    1.5 Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva

    1.6 Príhovor novozvoleného starostu

2.  Schválenie programu zasadnutia

3.  Voľba mandátovej, návrhovej komisie

4.   Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie

5.   Zriadenie komisií, voľby členov

6.   Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia   

      obecného zastupiteľstva

7.   Informácia o poverení zástupcu starostu

8.   Určenie osôb, ktorí budú vykonávať sobášne obrady, miesto a deň sobášneho obradu

9.   Stanovisko HK k rozpočtu obce

10. Rozpočet obce na rok 2015 a výhľadové roky 2016,2017,

11. Časový plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2015

12. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok rok 2015

13. Diskusia

14. Návrh na uznesenie

15. Záver 

5.12.2014 10:54 pridal(a) kusnir

Zmeny CP prímestských liniek ARRIVA a vlakov platných od 14.12.2014 DOPLNENÉ o VLAKY!

V časti Vlaky a autobusy  sme aktualizovali zmeny v cestovných poriadkoch.

 

Arriva Nitra 403430 Nitra - Alekšince - Lukáčovce (platí od 14.12.2014 do 12.12.2015).pdf

Spoj 10 posunutý zo zast. Lukáčovce,kaštieľ o 5 minút na odchod 7.25 h. 
Spoj 11 a 13 posunutý z AS NR o 5 minút na odchod 12.05 h.

 

Arriva Nitra 403404 Nitra - Zbehy - Alekšince - Lukáčovce (platí od 14.12.2014 do 12.12.2015).pdf

Na spojoch 2, 8 a 12 pridaná zastávka Nitra,Štúrova ul. a vynechanie zastávky Nitra,Braneckého.

 

Leopoldov - Lužianky (Nitra) a spät platný od 14.12.2014 do 13.12.2015.pdf [.pdf, 158.6 KB]

Cestovný poriadok vlakov 2014-2015.

4.12.2014 11:00 pridal(a) kusnir

Separovaný zber v roku 2015

V časti separovaný zber nájdete plán zvozového kalendára separovaného zberu na rok 2015.

16.11.2014 11:37 pridal(a) kusnir

Výsledky komunálnych volieb 2014. DOPLNENÉ O SPRÁVU!

Oficiálna správa o výsledku komunálnych volieb:

Vysledky volieb starostu a obecneho zastupitelstva 2014.pdf [.pdf, 138.0 KB]

Počet zapísaných voličov......1406

Počet zúčastnených voličov...903, to je 64,22 %
Počet platných hlasov na starostu...890, to je 63,30 %
Počet platných hlasov na poslancov...881, to je 62,66 %
 
Kandidáti na starostu získali nasledovné platné hlasy : 
1. Bohumil Kišac, 32 r., obchodný zástupca, Alekšince č. 49, nezávislý kandidát sa vzdal kandidatúry na starostu obce Alekšince
2. Igor Miškolci, 53 r., starosta , Alekšince č. 419, SMER- sociálna demokracia 264 hlasov
3. Radoslav Ťapušík, 34 r., Policajný zbor SR, Alekšince č.410, nezávislý kandidát 626 hlasov
Za starostu obce bol zvolený : RADOSLAV ŤAPUŠÍK
 
Mená kandidátov, ktorí boli zvolení za poslancov do obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov :
 
1. Anton Kušnír, Ing., 27 r., analytik senior, Alekšince č. 190, nezávislý kandidát 499 hlasov
2. Andrej Lipka, Ing., 32 r., referent nákupu a zásobovania, Alekšince č.406, nezávislý kandidát 381 hlasov
3. Pavel Božik, Ing., 49 r., živnostník, Alekšince č. 438, SMER- sociálna demokracia 341 hlasov
4. Dušan Kotúč, 55 r., podnikateľ, Alekšince č. 408, Slovenska národná strana 289 hlasov
5. Bohumil Kišac , 32 r., obchodný zástupca, Alekšince č. 49, nezávislý kandidát 276 hlasov
6. Anna Moravcová, 40 r., opatrovateľka, Alekšince č. 495, SMER- sociálna demokracia 268 hlasov
7. Peter Čačaný, 46 r., elektrikár, Alekšince č. 241, SMER- sociálna demokracia 258 hlasov
 
Mená náhradníkov, ktorí ako kandidáti neboli zvolení za poslancov , v poradí podľa počtu získaných hlasov : 
 
1. Peter Valent, Ing., 38 r., technik, Alekšince č. 93, Komunistická strana Slovenska 252 hlasov
2. Ľubica Beneová, 53 r., administratíva pracovníčka, Alekšince č. 247, SMER- sociálna demokracia 229 hlasov
3. Vladimír Pleva, Ing., 26 r., odborný referent, Alekšince č. 430, SMER- sociálna demokracia 216 hlasov
4. Martin Kovaľ, Ing., 28 r., asistent správy, Alekšince č.304, nezávislý kandidát 215 hlasov
5. Anna Lukáčiková, 34 r., predavačka, Alekšince č. 398, SMER- sociálna demokracia 196 hlasov
6. Miloš Hanko, 35 r., podnikateľ, Alekšince č. 205, Slovenska národná strana 196 hlasov
7. Jozef Kováč, 59 r., podnikateľ, Alekšince č. 411, Slovenska národná strana 184 hlasov
8. Miloš Kyjak, 50 r., chemik, Alekšince č. 422, Kresťanskodemokratické hnutie 181 hlasov
9. Eva Cebová, 21 r., študent, Alekšince č. 109, Komunistická strana Slovenska 176 hlasov
10. Zlatica Petríková, 47 r., predavačka, Alekšince č. 149, SMER- sociálna demokracia 172 hlasov
11. Pavol Bulla, Mgr., 58 r., štátny zamestnanec v.v., Alekšince č. 239, Národ a Spravodlivosť –naša strana 162 hlasov
12. Matúš Bulla, 21 r., študent, Alekšince č. 54, nezávislý kandidát 141 hlasov
 

22.7.2014 12:01 pridal(a) kusnir

Obrazy zo života obce Alekšince

AKTUALIZOVANÉ! Do galérie pribudli nové fotky z histórie obce, ktoré nám poslal pán Július Gudaba. Ak máte doma fotky z histórie obce, prineste ich na obecný úrad, kde ich naskenujeme a uverejníme. Ďakujeme.

2.7.2014 9:27 pridal(a) kusnir

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou Alekšince za školský rok 2013-2014

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou Alekšince za školský rok 2013-2014.pdf [.pdf, 1.3 MB]

19.5.2014 21:51 pridal(a) kusnir

Pozastavenie vydávania Alekšinských novín

Obecné zastupiteľstvo uznesením číslo 340/2013 schválilo zrušenie nefungujúcej redakčnej rady k 31.12.2013. Dôvodom pozastavenia vydávania Alekšinských novín je neschválenie Štatútu Alekšinských novín a novej redakčnej rady obecným zastupiteľstvom. 

Za pochopenie ďakujeme.

4.3.2014 13:26 pridal(a) kusnir

Kultúrno - spoločenské akcie na rok 2014

V rýchlych odkazoch si môžete pozrieť plán kultúrno-spoločenských akcií v roku 2014.

27.1.2014 22:55 pridal(a) kusnir

Nová publikácia

Keďže sa chystá nová knižka o dejinách a súčasnosti našej obce, chcel by som poprosiť každého, kto má staré fotky obce, kultúrneho a spoločenského života (ochotnícke divadlo, hudobný súbor, obecné zábavy, manifestácie, atď.), športového vyžitia, spolkov a organizácii (chovatelia, záhradkári, Zväzarm, Slovenský zväz žien, pionieri, dobrovoľní hasiči, atď.), či hospodárskeho života (Práce na družstve, štátnych majetkoch a pod.) alebo poznali pamätníkov, aby ma kontaktoval buď cez fb, prípadne mejlom na: hruby.tomas87@gmail.com a prispel tak ku kvalitnejšiemu obsahu pripravovanej knihy. Ďakujem. Tomáš Hrubý

27.2.2013 14:51 pridal(a) Kusnir

Verzia 2.0

Vážení návštevníci oficiálnej webovej stránky obce Alekšince. Dňa 27. 02. 2013 bola spustená verzia 2.0 a je spravovaná pomocou redakčného systému. Hlavným cieľom je aktuálnosť informácii o dianí v obci. Nová verzia je prehladnejšia, spĺňala všetky pravidlá prístupnosti a štandardy platné s novou legislatívou. Obsahuje novinky ako oznamy miestneho rozhlasu, elektronické nahlásenie stavu vodomeru a ďalšie, o ktorých vás budeme postupne informovať. Najväčšou zmenou prešlo používateľské prostredie, kde zamestnanci obecného úradu budú mať možnosť dopĺňať aktuálne informácie. Neustále pracujeme na vývoji stránky a chceme sa čo najviac priblížiť občanom obce Alekšince, aby tu našli všetky potrebné informácie.

Dúfame, že sa Vám stránka páči, ak máte pripomienky, nápady, prípadne ste našli chyby, kontaktuje nás, alebo napíšte mail na admin@aleksince.sk 

 

 

Hlásenia miestneho rozhlasu
25.1.2015 - 16:43
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás vo veku 80 rokov opustil náš spoluobčan Ľudovít Pavlovič. Posledná rozlúčka so zosnulým bude 26.1.2015 o 14,00 hodine na miestnom cintoríne.
19.1.2015 - 15:21
Uzatvorenie prevádzky materskej školy Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre a zriaďovateľa, Obce Alekšince, bude Materská škola z dôvodu 61 % chorobnosti detí zatvorená v čase od 20.01.2015 do 23.01.2015. Prevádzka materskej školy začne 26.01.2015.
19.1.2015 - 8:36
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že zomrela naša spoluobčianka Mária Hubová vo veku 92 rokov.Posledná rozlúčka s drahou zosnulou bude dňa 20.1.2015 o 13,00 hodine so sv. omšou.


Odber noviniek
Chcete vedieť čo je nové v Alekšinciach? Prihláste sa na odber noviniek.

Počasie online
Predpoveď počasia
Po kliknutí na obrázok sa otvorí v novom okne stránka www.svieti.sk
Stránkové dni
Pondelok730 - 1545
Streda730 - 1700
Štvrtok730 - 1200
Piatok730 - 1315

Obedná prestávka:
1200 - 1230

Facebook
Inzercia
Kalendár
Dnes je:
Nedeľa   25.  Január  2015
Meniny má Gejza
PoUtStŠtPiSoNe
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678