Zverejňovanie dokladov

Anketa

Ako sa vám páčia obnovené Alekšinské noviny?

Veľmi sa mi páčia.

Pozitívna zmena, ale ešte by to chcelo vylepšiť.

Nevidím rozdiel.

Nepáčia sa mi.

Váš komentár:

Váše meno:


Koľko je 2 + jeden?
Vašu odpoveď napíšte číslom.Výsledky hlasovaniaVeľmi sa mi páčia.
   7 hlasov

Pozitívna zmena, ale ešte by to chcelo vylepšiť.
   7 hlasov

Nevidím rozdiel.
   1 hlas

Nepáčia sa mi.
   6 hlasovNovinky

27.8.2015 12:32 pridal(a) kusnir

Začiatok školského roka 2015/2016

Riaditeľka ZŠ s MŠ Alekšince PaedDr. Adriana Novosadová oznamuje, že vyučovanie v šk.roku 2015/2016 začne 02.09.2015 o 7,45 hod. slávnostným otvorením školského roka. Vyučovanie podľa rozvrhu sa začína 3.9.2015. Treba si priniesť prezúvky a pomôcky podľa pokynov vyučujúcich.
Od 3.9.2015 bude možnosť stravy v jedálni aj pobyt v ŠKD.
Prevádzka v MŠ sa začína 2.9.2015 od 6.30 hod

24.8.2015 8:57 pridal(a) kusnir

Uzávierka najbližšieho vydanie Alekšinských novín

Príspevky do Alekšinských novín môžete posielať do 15. 09. 2015 na e-mail redakcna.rada@aleksince.sk. Viac informácií o redakčnej rade sa dozviete tu.

23.7.2015 8:35 pridal(a) kusnir

Prieskum záujmu o nájomné byty

Obec Alekšince zvažuje výstavbu nájomných bytov v obci Alekšince. Z toho dôvodu sa obraciame na Vás s prieskumom záujmu o takéto byty. Výstavba by bola realizovaná s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania a Ministerstva dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SR, pričom tieto byty by boli vo vlastníctve obce, ktorá by ich následne prenajímala. Príprava a realizácia projektu je závislá aj na výsledkoch tohto prieskumu.

Prosím vyplňte nasledujúci dotazník a zvoľte o aký byt by ste mali záujem. Dotazník sa nachádza aj v rýchlych odkazoch na obecnej stránke v ľavej časti.

Ďakujeme.

22.7.2015 21:13 pridal(a) kusnir

Uznesenia a zápisnica zo 6. zasadnutia

V dokumentoch nájdete uznesenia a zápisnicu zo 6. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Alekšince.

20.7.2015 10:09 pridal(a) kusnir

Ako sa vám páčia obnovené Alekšinské noviny?

V ľavej časti stránky bola spustená anketa: "Ako sa vám páčia obnovené Alekšinské noviny?" Chceli by sme vás poprosiť o názor na obnovené noviny, čo sa vám na nich páči, čo chýba, čím by sme ich mohli obohatiť. Akákoľvek pripomienka, či myšlienka je vítaná. Ďakujeme.

6.7.2015 8:20 pridal(a) cebova

Voľné pracovné miesta na ZŠ s MŠ Alekšince

pdf [.pdf, 237.2 KB]pdf [.pdf, 285.0 KB]pdf [.pdf, 241.7 KB]

3.7.2015 13:11 pridal(a) cebova

2.7.2015 8:14 pridal(a) kusnir

Údaje o množstvách vyzbieraného odpadu za roky 2011 - 2014

V časti separovanie odpadu, nájdete prehľad o množstvách vyzbieraného odpadu za roky 2011 - 2014.

30.6.2015 13:23 pridal(a) kusnir

Obnovenie vydávania Alekšinských novín

Posledné číslo Alekšinských novín vyšlo ešte koncom roka 2013 a odvtedy boli noviny predchádzajúcim obecným zastupiteľstvom dočasne pozastavené. Od začiatku roka 2015 sme začali pracovať na obnovení novín, kde bolo potrebné vypracovať všetky náležitosti v zmysle Tlačového zákona. Noviny prešli viacerými zmenami, nadobudli nový dizajn a budú vydávané v plnofarebnej verzii. Oficiálne vydanie nového čísla novín je zajtra  01. 07. 2015, ale už dnes si ich môžete pozrieť v elektronickej podobe tu.

30.6.2015 13:11 pridal(a) kusnir

Letný turnaj o PUTOVNÝ POHÁR Alekšince 2015

Na miniihrisku sa uskutoční dňa 04. 07. 2015 (sobota) tradičný Letný turnaj o PUTOVNÝ POHÁR Alekšince 2015 vo futbale. Turnaj začína o 9.00 hod a finále je naplánované na 16.45 hod. Všetci ste srdečne vítaní.

Rozpis zápasov nájdete v tu.

24.6.2015 20:13 pridal(a) kusnir

Zoznam daňových dlžníkov

Obec Alekšince upozorňuje daňových dlžníkov, že v zmysle daňového poriadku je povinné vymáhať všetky daňové a poplatkové pohľadávky, t.j. i tie, ktorých výška nedosahuje sumu 160 €, resp. 1 600 €.  

Stav daňových dlžníkov k 24. 06. 2015 nájdete tu.

9.6.2015 13:33 pridal(a) cebova

Upozornenie

Upozorňujeme stavebníkov, aby v geometrickom pláne bol doplnený adresný bod (súradnice zemepisnej dĺžky a zemepisnej šírky). Je to potrebné pri určení súpisného a orientačného čísla  a zápisu  čísla a adresného bodu do Registra adries. (novelizácia vyhlášky č. 31/2003 Z.z. MV SR,  ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb).

21.5.2015 8:26 pridal(a) cebova

Kamerový systém v obci

Kamerový systém v obci monitoruje v súčasnosti 9 nainštalovaných kamier. Tento projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

Obec Alekšince v roku 2013 získala dotáciu na vybudovanie kamerového systému na základe výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality vo výške 17 000 EUR (požadovaná suma bola 18 376 EUR). Celkové náklady na projekt vrátane povinného spolufinancovania obce boli vo výške 21 134,40 EUR. Inštalované boli štyri kamery, videoserver a potrebné príslušenstvo. Monitorované je priestranstvo centra obce - okolie obecného úradu a okolie základnej školy.

V roku 2014  sme sa opätovne zapojili do výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality a požiadali sme o dotáciu na projekt Kamerový systém v obci Alekšince II.etapa. Projekt bol  úspešný a bol podporený dotáciou zo štátneho rozpočtu vo výške 15 000 EUR. Predmetom projektu bolo rozšírenie už jestvujúceho kamerového systému. Celkové náklady na projekt vrátane povinného spolufinancovania obce boli vo výške 18 758,82 EUR. Inštalované boli 4 ďalšie kamery, a to pri kostole, na miestnom cintoríne, pri areáli Miestneho futbalového klubu a pri novovybudovanom otočisku autobusov neďaleko železničnej stanice.

Pevne dúfame, že týmto projektom prispejeme k zvýšeniu bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov, ako aj ochrane obecného majetku.Veríme, že  prostredníctvom tejto podpory sa nám podarí v obci znížiť vandalizmus a obmedziť krádeže.

22.4.2015 12:43 pridal(a) admin

Územné rozhodnutie o umiestnení kanalizačného odbočenia

Územné rozhodnutie o umiestnení kanalizačného odbočenia [.pdf, 342.1 KB]

23.3.2015 11:34 pridal(a) cebova

Zvýšené nebezpečenstvo požiaru

zvyšené nebezpečenstvo požiaru.pdf [.pdf, 227.8 KB]

16.3.2015 10:49 pridal(a) cebova

Povinnosti stavebníkov pri činnostiach v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení

plagat.pdf [.pdf, 907.4 KB]

brozura.pdf [.pdf, 559.8 KB]

12.2.2015 7:35 pridal(a) kusnir

Spoločenská kronika

Pripravili sme pre vás Spoločenskú kroniku, ktorá sa nachádza v časti užitočné info. V nej nájdete demografické údaje od roku 2010 až po súčasnosť.

22.1.2015 14:06 pridal(a) kusnir

Odber noviniek na mail

Chcete vedieť čo je nové v Alekšinciach? Prihláste sa na odber noviniek, ktoré vám budú chodiť mailom. Nahlásiť sa je možné v pravej časti stránky.

 

 

14.1.2015 8:52 pridal(a) kusnir

Harmonogram odpúšťania obecnej vody na koncových vetvách v roku 2015

V časti užitočné info nájdete Harmonogram odpúšťania obecnej vody na koncových vetvách v roku 2015.

9.1.2015 9:46 pridal(a) kusnir

Kontakt na starostu

Nášho nového starostu Radoslava Ťapušíka možte kontaktovať aj prostredníctvom novovytvoreného e-mailu starosta@aleksince.sk alebo ako doteraz na t.č. +421905 520 730

7.1.2015 13:01 pridal(a) kusnir

Nová redakčná rada pre noviny a internet

Hľadáme ľudí, ktorí by mali záujem byť súčasťou redakčnej rady pre Alekšinské Noviny a internetovú stránku obce. Viac informácií: anton.kusnir@gmail.com alebo osobne na obecnom úrade.

4.12.2014 11:00 pridal(a) kusnir

Separovaný zber v roku 2015

V časti separovaný zber nájdete plán zvozového kalendára separovaného zberu na rok 2015.

16.11.2014 11:37 pridal(a) kusnir

Výsledky komunálnych volieb 2014. DOPLNENÉ O SPRÁVU!

Oficiálna správa o výsledku komunálnych volieb:

Vysledky volieb starostu a obecneho zastupitelstva 2014.pdf [.pdf, 138.0 KB]

Počet zapísaných voličov......1406

Počet zúčastnených voličov...903, to je 64,22 %
Počet platných hlasov na starostu...890, to je 63,30 %
Počet platných hlasov na poslancov...881, to je 62,66 %
 
Kandidáti na starostu získali nasledovné platné hlasy : 
1. Bohumil Kišac, 32 r., obchodný zástupca, Alekšince č. 49, nezávislý kandidát sa vzdal kandidatúry na starostu obce Alekšince
2. Igor Miškolci, 53 r., starosta , Alekšince č. 419, SMER- sociálna demokracia 264 hlasov
3. Radoslav Ťapušík, 34 r., Policajný zbor SR, Alekšince č.410, nezávislý kandidát 626 hlasov
Za starostu obce bol zvolený : RADOSLAV ŤAPUŠÍK
 
Mená kandidátov, ktorí boli zvolení za poslancov do obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov :
 
1. Anton Kušnír, Ing., 27 r., analytik senior, Alekšince č. 190, nezávislý kandidát 499 hlasov
2. Andrej Lipka, Ing., 32 r., referent nákupu a zásobovania, Alekšince č.406, nezávislý kandidát 381 hlasov
3. Pavel Božik, Ing., 49 r., živnostník, Alekšince č. 438, SMER- sociálna demokracia 341 hlasov
4. Dušan Kotúč, 55 r., podnikateľ, Alekšince č. 408, Slovenska národná strana 289 hlasov
5. Bohumil Kišac , 32 r., obchodný zástupca, Alekšince č. 49, nezávislý kandidát 276 hlasov
6. Anna Moravcová, 40 r., opatrovateľka, Alekšince č. 495, SMER- sociálna demokracia 268 hlasov
7. Peter Čačaný, 46 r., elektrikár, Alekšince č. 241, SMER- sociálna demokracia 258 hlasov
 
Mená náhradníkov, ktorí ako kandidáti neboli zvolení za poslancov , v poradí podľa počtu získaných hlasov : 
 
1. Peter Valent, Ing., 38 r., technik, Alekšince č. 93, Komunistická strana Slovenska 252 hlasov
2. Ľubica Beneová, 53 r., administratíva pracovníčka, Alekšince č. 247, SMER- sociálna demokracia 229 hlasov
3. Vladimír Pleva, Ing., 26 r., odborný referent, Alekšince č. 430, SMER- sociálna demokracia 216 hlasov
4. Martin Kovaľ, Ing., 28 r., asistent správy, Alekšince č.304, nezávislý kandidát 215 hlasov
5. Anna Lukáčiková, 34 r., predavačka, Alekšince č. 398, SMER- sociálna demokracia 196 hlasov
6. Miloš Hanko, 35 r., podnikateľ, Alekšince č. 205, Slovenska národná strana 196 hlasov
7. Jozef Kováč, 59 r., podnikateľ, Alekšince č. 411, Slovenska národná strana 184 hlasov
8. Miloš Kyjak, 50 r., chemik, Alekšince č. 422, Kresťanskodemokratické hnutie 181 hlasov
9. Eva Cebová, 21 r., študent, Alekšince č. 109, Komunistická strana Slovenska 176 hlasov
10. Zlatica Petríková, 47 r., predavačka, Alekšince č. 149, SMER- sociálna demokracia 172 hlasov
11. Pavol Bulla, Mgr., 58 r., štátny zamestnanec v.v., Alekšince č. 239, Národ a Spravodlivosť –naša strana 162 hlasov
12. Matúš Bulla, 21 r., študent, Alekšince č. 54, nezávislý kandidát 141 hlasov
 

2.7.2014 9:27 pridal(a) kusnir

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou Alekšince za školský rok 2013-2014

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou Alekšince za školský rok 2013-2014.pdf [.pdf, 1.3 MB]

27.1.2014 22:55 pridal(a) kusnir

Nová publikácia

Keďže sa chystá nová knižka o dejinách a súčasnosti našej obce, chcel by som poprosiť každého, kto má staré fotky obce, kultúrneho a spoločenského života (ochotnícke divadlo, hudobný súbor, obecné zábavy, manifestácie, atď.), športového vyžitia, spolkov a organizácii (chovatelia, záhradkári, Zväzarm, Slovenský zväz žien, pionieri, dobrovoľní hasiči, atď.), či hospodárskeho života (Práce na družstve, štátnych majetkoch a pod.) alebo poznali pamätníkov, aby ma kontaktoval buď cez fb, prípadne mejlom na: hruby.tomas87@gmail.com a prispel tak ku kvalitnejšiemu obsahu pripravovanej knihy. Ďakujem. Tomáš Hrubý

27.2.2013 14:51 pridal(a) Kusnir

Verzia 2.0

Vážení návštevníci oficiálnej webovej stránky obce Alekšince. Dňa 27. 02. 2013 bola spustená verzia 2.0 a je spravovaná pomocou redakčného systému. Hlavným cieľom je aktuálnosť informácii o dianí v obci. Nová verzia je prehladnejšia, spĺňala všetky pravidlá prístupnosti a štandardy platné s novou legislatívou. Obsahuje novinky ako oznamy miestneho rozhlasu, elektronické nahlásenie stavu vodomeru a ďalšie, o ktorých vás budeme postupne informovať. Najväčšou zmenou prešlo používateľské prostredie, kde zamestnanci obecného úradu budú mať možnosť dopĺňať aktuálne informácie. Neustále pracujeme na vývoji stránky a chceme sa čo najviac priblížiť občanom obce Alekšince, aby tu našli všetky potrebné informácie.

Dúfame, že sa Vám stránka páči, ak máte pripomienky, nápady, prípadne ste našli chyby, kontaktuje nás, alebo napíšte mail na admin@aleksince.sk.


Hlásenia miestneho rozhlasu
24.8.2015 - 10:52
Kaderníctvo v našej obci bude od 24.8.2015 do 28.8.2015 pre dovolenku zatvorené.


Odber noviniek
Chcete vedieť čo je nové v Alekšinciach? Prihláste sa na odber noviniek.

Počasie online
Predpoveď počasia
Po kliknutí na obrázok sa otvorí v novom okne stránka www.svieti.sk
Stránkové dni
Pondelok730 - 1545
Streda730 - 1700
Štvrtok730 - 1200
Piatok730 - 1315

Obedná prestávka:
1200 - 1230

Facebook
Inzercia
Kalendár
Dnes je:
Nedeľa   30.  August  2015
Meniny má Ružena
PoUtStŠtPiSoNe
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
78910111213