Zverejňovanie dokladov

Odkaz pre starostu
Anketa

Ako sa vám páčia obnovené Alekšinské noviny?

Veľmi sa mi páčia.

Pozitívna zmena, ale ešte by to chcelo vylepšiť.

Nevidím rozdiel.

Nepáčia sa mi.

Váš komentár:

Váše meno:


Koľko je 2 + tri?
Vašu odpoveď napíšte číslom.Výsledky hlasovaniaVeľmi sa mi páčia.
   16 hlasov

Pozitívna zmena, ale ešte by to chcelo vylepšiť.
   11 hlasov

Nevidím rozdiel.
   4 hlasy

Nepáčia sa mi.
   7 hlasovNovinky

24.5.2016 21:31 pridal(a) kusnir

NÁVRH - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Alekšince na 2. polrok 2016

NÁVRH - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Alekšince na 2. polrok 2016.pdf [.pdf, 141.1 KB]

24.5.2016 21:05 pridal(a) kusnir

Záverečný účet obce Alekšince k 31.12.2015

V dokumentoch v časti hospodárenie nájdete Záverečný účet obce Alekšince k 31.12.2015 a Hodnotiacu správu programového rozpočtu obce Alekšince k 31.12.2015.

19.5.2016 20:26 pridal(a) kusnir

Uzávierka najbližšieho vydanie Alekšinských novín

Príspevky do Alekšinských novín môžete posielať do 06.06.2016 na e-mail redakcna.rada@aleksince.sk. Viac informácií o redakčnej rade sa dozviete tu.

25.3.2016 15:33 pridal(a) kusnir

Alekšinské noviny - MAREC 2016

Prinášame vám I. číslo Alekšinských novín v roku 2016, ktoré si môžete pozrieť v elektronickej podobe tu. Chceli by sme vás poprosiť zahlasovať v ankete na obecnej stránke "Ako sa vám páčia obnovené Alekšinské noviny?". Vaše názory sú pre nás dôležité a pomôžete nám sa zlepšiť. Príjemné čítanie.

3.3.2016 10:42 pridal(a) admin

Oznam o výrube stromu [.pdf, 52.4 KB]

18.2.2016 11:08 pridal(a) kusnir

Integrácia webovej stránky materskej školy pod obecnú stránku www.aleksince.sk

Z dôvodu zjednotenia webových stránok  v obci prechádza stránka msaleksince.webnode.sk pod obecnú stránku www.aleksince.sk.  Fotky z MŠ budú postupne presunuté do galérií obecnej stránky. Chceme týmto dosiahnuť, aby ste všetky informácie našli na jednom mieste. Týmto krokom dosiahneme aktuálnejšie informácie nielen pre rodičov MŠ.

Nájdete ju pod častou obec – školstvo tu.

Ďakujeme za pochopenie.

10.2.2016 19:09 pridal(a) kusnir

Kultúrno - spoločenské akcie na rok 2016

Pripravili sme pre vás zoznam kultúrno-spoločenských akcií na rok 2016, ktoré si môžete pozrieť tu.

10.2.2016 11:57 pridal(a) cebova

Neuhradené poplatky za hrobové miesta - aktualizácia

Bol aktualizovaný zoznam hrobových miest, na ktorých evidujeme neuhradené poplatky. Žiadame pozostalých, aby poplatky uhradili priamo v pokladni OcÚ alebo na č.účtu  SK50 5600 0000 0008 0978 7004 var.symbol č. hrobového miesta. Ďakujeme.

Neuhradené poplatky za hrobové miesta ku dňu 10.2.2016_1.pdf [.pdf, 127.7 KB]

 

11.1.2016 13:41 pridal(a) cebova

Poplatok za MŠ

Riaditeľka ZŠ s MŠ oznamuje rodičom: od januára 2016 poplatok za MŠ v sume 8.- €/mesačne prosíme uhrádzať na č. účtu IBAN: SK76 5600 0000 0008 5046 3001  a do poznámky napísať: MŠ + meno dieťaťa. Vo výnimočnom prípade je možné uhradiť osobne do pokladne u pani Plevovej v ZŠ  č.t . : 037 / 78 221 25. Poplatok je možné uhradiť aj za viac mesiacov naraz. Poplatok za január je splatný do 18.1.2016.Poplatok za aktuálny mesiac je splatný do 6 - ho dňa v mesiaci.

13.12.2015 20:34 pridal(a) kusnir

Zmeny CP prímestských liniek ARRIVA a vlakov platných od 13.12.2015

V časti Vlaky a autobusy sme aktualizovali zmeny v cestovných poriadkoch platné od 13.12.2015 do 10.12.2016.

Linka 403 404 Nitra - Zbehy - Alekšince - Lukáčovce

- na spoji 29 zrušené zastávky v Alekšinciach a Lukáčovciach. Spoj je vedený po zastávku Zbehy, Andač

- zrušené spoje 1 a 4

Linka 403 430 Nitra – Alekšince – Lukáčovce

- na spojoch 5 a 16 doplnená zastávka Alekšince, Lahne II

- nové spoje 1 a 14 , vedené ako spoje 5 a 16, ale bez obsluhy zastávky Alekšince, Lahne II

7.12.2015 9:21 pridal(a) cebova

Oznam pre občanov

 V súvislosti s dobudovaním jednej etapy kanalizácie v obci Vás žiadame,aby ste v spolupráci s pracovníkom firmy STAVEKO určili miesto,kde bude v budúcnosti napojená Vaša nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu. Jedná sa o ulice,kde je už položená kanalizácia: Kostolná, Tehelná,Krátka,Školská a Ulička. Po dokončení budú práce pokračovať na uliciach : Horný Balkán,Dolný Balkán a Skrky. Kontakt: p. Masnák 0911 875 282. Pracovníci firmy Vám poradia a pomôžu s určením bodu napojenia.

3.11.2015 13:52 pridal(a) cebova

Oznam o začiatku plynutia výpovednej lehoty za neuhradené hrobové miesta

Oznam0001.pdf [.pdf, 490.5 KB]

14.9.2015 16:36 pridal(a) kusnir

Odkaz pre starostu

Obec Alekšince a Inštitút SGI spúšťajú portál Odkazprestarostu.sk, ktorý obyvateľom a návštevníkom obce nahlásiť problémy, ktoré ich trápia, a to jednoducho a rýchlo. Podnety môžete posielať buď z webovej stránky www.odkazprestarostu.sk alebo priamo z mobilného telefónu, prostredníctvom aplikácií pre operačné systémy Android, iOS a Windows Phone. Pri každom podnete je potrebné uviesť krátky názov a popis problému, zvoliť jednu z príslušných kategórií (napr. životné prostredie, parkovanie áut, ...), určiť ulicu, kde sa podnet nachádza a fotografiu, ktorá daný problém dokumentuje.Po potvrdení podnetu administrátorom portálu nasleduje jeho odoslanie samospráve. O odoslaní podnetu vás portál informuje prostredníctvom e-mailovej notifikácie. Pozverejnení podnetu samospráva odpovedá, či a ako ho bude riešiť. Ak obec Alekšince nezašle prvú odpoveď do štrnástich dní od pridania podnetu, podnet je automaticky označený ako neriešený. Na druhej strane, obec má možnosť uviesť, že podnet nepatrí do jej kompetencie a je možné zmeniť zodpovednosť za jeho riešenie na iný subjekt. Na Odkazprestarostu.sk je možné podnetom prideliť štyri statusy, a to zaslaný, v riešení vyriešený a neriešený. Portál zároveň umožňuje obyvateľom o každom podnete slobodne diskutovať, hodnotiť, či je odpoveď samosprávy uspokojivá, pridávať komentáre či aktualizácie podnetov. Pomocou aktualizácie má užívateľ, ako aj všetci návštevníci portálu, možnosť zaslať dodatočné informácie o stave, či riešení podnetu. Odoslanie aktualizácie je možné priamo na portáli, alebo pomocou mobilnej aplikácie. Užívatelia na Odkazprestarostu.sk najčastejšie nahlasujú problémy týkajúce sa kvality ciest a chodníkov, dopravného značenia, a neporiadku či znečistenia životného prostredia. Okrem riešenia aktuálnych problémov obyvateľov, portál pomáha zorientovať sa v kompetenciách samosprávy. Obyvatelia môžu sledovať pod každým podnetom komunikáciu medzi samosprávou a obyvateľmi, ale aj medzi samosprávami a ďalšími subjektmi, ktorí do riešenia problémov vstupujú.

Odkaz pre starostu nájdete v ľavej časti obecnej stránky.

27.8.2015 14:38 pridal(a) kusnir

Napíšte nám

Máte otázky, postrehy, námety alebo pripomienky, ktoré sa týkajú obce Alekšince? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť? Môžete nám ich poslať prostredníctvom tohoto formulára, ktorý sa nachádza v hlavnom menu pod časťou "Napíšte nám". Správa bude doručená priamo na obecný úrad, následne bude spracovaná a pridelená zodpovednej osobe, ktorá Vás bude kontaktovať.
Z dôvodu obmedzeného priestoru v hlavnom menu obecnej stránky bola časť organizácie presunutá pod časť obec!

 

24.6.2015 20:13 pridal(a) kusnir

Zoznam daňových dlžníkov

Obec Alekšince upozorňuje daňových dlžníkov, že v zmysle daňového poriadku je povinné vymáhať všetky daňové a poplatkové pohľadávky, t.j. i tie, ktorých výška nedosahuje sumu 160 €, resp. 1 600 €.  

Stav daňových dlžníkov k 24. 06. 2015 nájdete tu.

16.3.2015 10:49 pridal(a) cebova

Povinnosti stavebníkov pri činnostiach v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení

plagat.pdf [.pdf, 907.4 KB]

brozura.pdf [.pdf, 559.8 KB]

22.1.2015 14:06 pridal(a) kusnir

Odber noviniek na mail

Chcete vedieť čo je nové v Alekšinciach? Prihláste sa na odber noviniek, ktoré vám budú chodiť mailom. Nahlásiť sa je možné v pravej časti stránky.

 

 

27.1.2014 22:55 pridal(a) kusnir

Nová publikácia

Keďže sa chystá nová knižka o dejinách a súčasnosti našej obce, chcel by som poprosiť každého, kto má staré fotky obce, kultúrneho a spoločenského života (ochotnícke divadlo, hudobný súbor, obecné zábavy, manifestácie, atď.), športového vyžitia, spolkov a organizácii (chovatelia, záhradkári, Zväzarm, Slovenský zväz žien, pionieri, dobrovoľní hasiči, atď.), či hospodárskeho života (Práce na družstve, štátnych majetkoch a pod.) alebo poznali pamätníkov, aby ma kontaktoval buď cez fb, prípadne mejlom na: hruby.tomas87@gmail.com a prispel tak ku kvalitnejšiemu obsahu pripravovanej knihy. Ďakujem. Tomáš Hrubý

27.2.2013 14:51 pridal(a) Kusnir

Verzia 2.0

Vážení návštevníci oficiálnej webovej stránky obce Alekšince. Dňa 27. 02. 2013 bola spustená verzia 2.0 a je spravovaná pomocou redakčného systému. Hlavným cieľom je aktuálnosť informácii o dianí v obci. Nová verzia je prehladnejšia, spĺňala všetky pravidlá prístupnosti a štandardy platné s novou legislatívou. Obsahuje novinky ako oznamy miestneho rozhlasu, elektronické nahlásenie stavu vodomeru a ďalšie, o ktorých vás budeme postupne informovať. Najväčšou zmenou prešlo používateľské prostredie, kde zamestnanci obecného úradu budú mať možnosť dopĺňať aktuálne informácie. Neustále pracujeme na vývoji stránky a chceme sa čo najviac priblížiť občanom obce Alekšince, aby tu našli všetky potrebné informácie.

Dúfame, že sa Vám stránka páči, ak máte pripomienky, nápady, prípadne ste našli chyby, kontaktuje nás, alebo napíšte mail na admin@aleksince.sk.


Hlásenia miestneho rozhlasu
27.5.2016 - 10:18
Oznamujeme, že lekáreň v našej obci bude dnes t.j.27.5.206 otvorená len do 12,00 hod.
26.5.2016 - 13:59
Oznamujeme, že dňa 27.5.2016 sa nebude pre dovolenku ordinovať v ambulancii Alekšince. Ordinovať sa bude v ambulancii v Nitre - Chrenová, /za Lidlom/, Fatranská 5 v sídle spoločnosti. Číslo tel. 037/7930 170, 7930 260.


Odber noviniek
Chcete vedieť čo je nové v Alekšinciach? Prihláste sa na odber noviniek.

Počasie online
Predpoveď počasia
Po kliknutí na obrázok sa otvorí v novom okne stránka www.svieti.sk
Stránkové dni
Pondelok730 - 1545
Streda730 - 1700
Štvrtok730 - 1200
Piatok730 - 1315

Obedná prestávka:
1200 - 1230

Facebook
Inzercia
Kalendár
Dnes je:
Utorok   31.  Máj  2016
Meniny má Petronela/Petrana
PoUtStŠtPiSoNe
16171819202122
23242526272829
303112345
6789101112
13141516171819