Zverejňovanie dokladov

Odkaz pre starostu
Anketa

Ako sa vám páčia obnovené Alekšinské noviny?

Veľmi sa mi páčia.

Pozitívna zmena, ale ešte by to chcelo vylepšiť.

Nevidím rozdiel.

Nepáčia sa mi.

Váš komentár:

Váše meno:


Koľko je 3 + dva?
Vašu odpoveď napíšte číslom.Výsledky hlasovaniaVeľmi sa mi páčia.
   13 hlasov

Pozitívna zmena, ale ešte by to chcelo vylepšiť.
   9 hlasov

Nevidím rozdiel.
   4 hlasy

Nepáčia sa mi.
   7 hlasovNovinky

12.1.2016 10:58 pridal(a) cebova

Výzva pre vlastníkov a užívateľov pozemkov

Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava.pdf [.pdf, 879.7 KB]

11.1.2016 13:41 pridal(a) cebova

Oznam pre rodičov žiakov ZŠ s MŠ Alekšince

Riaditeľka ZŠ s MŠ oznamuje rodičom: od januára 2016 poplatok za MŠ v sume 8.- €/mesačne prosíme uhrádzať na č. účtu: 085 046 3001/5600 a do poznámky napísať: MŠ + meno dieťaťa. Vo výnimočnom prípade je možné uhradiť osobne do pokladne u pani Plevovej v ZŠ  č.t . : 037 / 78 221 25. Poplatok je možné uhradiť aj za viac mesiacov naraz. Poplatok za január je splatný do 18.1.2016.Poplatok za aktuálny mesiac je splatný do 6 - ho dňa v mesiaci.

17.12.2015 19:32 pridal(a) kusnir

Alekšinské noviny - III. číslo

 

Prinášame vám III. číslo Alekšinských novín, ktoré si môžete pozrieť v elektronickej podobe tu. Súčasťou novín je dotazník o sociálnych službách v obci Alekšince, ktorý slúži na analýzu zisťovania, do akej miery ste informovaní o poskytovaní sociálnych služieb a o ktoré sociálne služby máte záujem. Na obecnom úrade bude pripravená anonymná schránka, kde môžete vyplnené dotazníky vložiť. Dotazník je možné vyplniť aj online. Za vašu ochotu a čas strávený vyplňovaním dotazníka vopred ďakujeme.

13.12.2015 20:34 pridal(a) kusnir

Zmeny CP prímestských liniek ARRIVA a vlakov platných od 13.12.2015

V časti Vlaky a autobusy sme aktualizovali zmeny v cestovných poriadkoch platné od 13.12.2015 do 10.12.2016.

Linka 403 404 Nitra - Zbehy - Alekšince - Lukáčovce

- na spoji 29 zrušené zastávky v Alekšinciach a Lukáčovciach. Spoj je vedený po zastávku Zbehy, Andač

- zrušené spoje 1 a 4

Linka 403 430 Nitra – Alekšince – Lukáčovce

- na spojoch 5 a 16 doplnená zastávka Alekšince, Lahne II

- nové spoje 1 a 14 , vedené ako spoje 5 a 16, ale bez obsluhy zastávky Alekšince, Lahne II

10.12.2015 17:23 pridal(a) cebova

Zverejnenie elektronickej adresy pre voľby do NR SR v roku 2016

V súlade s § 49 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Alekšince:  obec@aleksince.sk

9.12.2015 20:41 pridal(a) kusnir

Neuhradené poplatky za hrobové miesta ku dňu 16. 12. 2015 AKTUALIZOVANÉ

Bol aktualizovaný zoznam hrobových miest, na ktorých evidujeme neuhradené poplatky. Žiadame pozostalých, aby poplatky uhradili priamo v pokladni OcÚ alebo na č. učtu 0809787004/5600 var.symbol č. hrobového miesta. Ďakujeme.

Neuhradené poplatky za hrobové miesta ku dňu 16.12.2015.pdf [.pdf, 131.3 KB]

7.12.2015 9:21 pridal(a) cebova

Oznam pre občanov

 V súvislosti s dobudovaním jednej etapy kanalizácie v obci Vás žiadame,aby ste v spolupráci s pracovníkom firmy STAVEKO určili miesto,kde bude v budúcnosti napojená Vaša nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu. Jedná sa o ulice,kde je už položená kanalizácia: Kostolná, Tehelná,Krátka,Školská a Ulička. Po dokončení budú práce pokračovať na uliciach : Horný Balkán,Dolný Balkán a Skrky. Kontakt: p. Masnák 0911 875 282. Pracovníci firmy Vám poradia a pomôžu s určením bodu napojenia.

4.12.2015 8:51 pridal(a) cebova

Oznam pre rodičov žiakov ZŠ s MŠ Alekšince

Na rodičovskom združení dňa 2.12.2015 boli rodičia oboznámení o výchovných a vyučovacích výsledkoch žiakov. V prípade, že ste sa nemohli zúčastniť, môžete si dohodnúť stretnutie s triednym učiteľom, prípadne s vyučujúcim.

Plánované aktivity: 4.12. - Mikuláš

                          21.12. - Tvorivé dielne

                          22.12. - Divadelné predstavenie v kultúrnom dome

Od 23.12.2015 do 7.1.2016 budú Vianočné prázdniny.

8.1.2016 - riaditeľské voľno

Vyučovanie bude pokračovať 11.1.2016

16.11.2015 14:26 pridal(a) cebova

Voľby do NR SR

Informácie pre voliča.pdf [.pdf, 227.5 KB]

3.11.2015 13:52 pridal(a) cebova

Oznam o začiatku plynutia výpovednej lehoty za neuhradené hrobové miesta

Oznam0001.pdf [.pdf, 490.5 KB]

14.9.2015 16:36 pridal(a) kusnir

Odkaz pre starostu

Obec Alekšince a Inštitút SGI spúšťajú portál Odkazprestarostu.sk, ktorý obyvateľom a návštevníkom obce nahlásiť problémy, ktoré ich trápia, a to jednoducho a rýchlo. Podnety môžete posielať buď z webovej stránky www.odkazprestarostu.sk alebo priamo z mobilného telefónu, prostredníctvom aplikácií pre operačné systémy Android, iOS a Windows Phone. Pri každom podnete je potrebné uviesť krátky názov a popis problému, zvoliť jednu z príslušných kategórií (napr. životné prostredie, parkovanie áut, ...), určiť ulicu, kde sa podnet nachádza a fotografiu, ktorá daný problém dokumentuje.Po potvrdení podnetu administrátorom portálu nasleduje jeho odoslanie samospráve. O odoslaní podnetu vás portál informuje prostredníctvom e-mailovej notifikácie. Pozverejnení podnetu samospráva odpovedá, či a ako ho bude riešiť. Ak obec Alekšince nezašle prvú odpoveď do štrnástich dní od pridania podnetu, podnet je automaticky označený ako neriešený. Na druhej strane, obec má možnosť uviesť, že podnet nepatrí do jej kompetencie a je možné zmeniť zodpovednosť za jeho riešenie na iný subjekt. Na Odkazprestarostu.sk je možné podnetom prideliť štyri statusy, a to zaslaný, v riešení vyriešený a neriešený. Portál zároveň umožňuje obyvateľom o každom podnete slobodne diskutovať, hodnotiť, či je odpoveď samosprávy uspokojivá, pridávať komentáre či aktualizácie podnetov. Pomocou aktualizácie má užívateľ, ako aj všetci návštevníci portálu, možnosť zaslať dodatočné informácie o stave, či riešení podnetu. Odoslanie aktualizácie je možné priamo na portáli, alebo pomocou mobilnej aplikácie. Užívatelia na Odkazprestarostu.sk najčastejšie nahlasujú problémy týkajúce sa kvality ciest a chodníkov, dopravného značenia, a neporiadku či znečistenia životného prostredia. Okrem riešenia aktuálnych problémov obyvateľov, portál pomáha zorientovať sa v kompetenciách samosprávy. Obyvatelia môžu sledovať pod každým podnetom komunikáciu medzi samosprávou a obyvateľmi, ale aj medzi samosprávami a ďalšími subjektmi, ktorí do riešenia problémov vstupujú.

Odkaz pre starostu nájdete v ľavej časti obecnej stránky.

27.8.2015 14:38 pridal(a) kusnir

Napíšte nám

Máte otázky, postrehy, námety alebo pripomienky, ktoré sa týkajú obce Alekšince? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť? Môžete nám ich poslať prostredníctvom tohoto formulára, ktorý sa nachádza v hlavnom menu pod časťou "Napíšte nám". Správa bude doručená priamo na obecný úrad, následne bude spracovaná a pridelená zodpovednej osobe, ktorá Vás bude kontaktovať.
Z dôvodu obmedzeného priestoru v hlavnom menu obecnej stránky bola časť organizácie presunutá pod časť obec!

 

23.7.2015 8:35 pridal(a) kusnir

Prieskum záujmu o nájomné byty

Obec Alekšince zvažuje výstavbu nájomných bytov v obci Alekšince. Z toho dôvodu sa obraciame na Vás s prieskumom záujmu o takéto byty. Výstavba by bola realizovaná s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania a Ministerstva dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SR, pričom tieto byty by boli vo vlastníctve obce, ktorá by ich následne prenajímala. Príprava a realizácia projektu je závislá aj na výsledkoch tohto prieskumu.

Prosím vyplňte nasledujúci dotazník a zvoľte o aký byt by ste mali záujem. Dotazník sa nachádza aj v rýchlych odkazoch na obecnej stránke v ľavej časti.

Ďakujeme.

20.7.2015 10:09 pridal(a) kusnir

Ako sa vám páčia obnovené Alekšinské noviny?

V ľavej časti stránky bola spustená anketa: "Ako sa vám páčia obnovené Alekšinské noviny?" Chceli by sme vás poprosiť o názor na obnovené noviny, čo sa vám na nich páči, čo chýba, čím by sme ich mohli obohatiť. Akákoľvek pripomienka, či myšlienka je vítaná. Ďakujeme.

6.7.2015 8:20 pridal(a) cebova

Voľné pracovné miesta na ZŠ s MŠ Alekšince

pdf [.pdf, 237.2 KB]pdf [.pdf, 285.0 KB]pdf [.pdf, 241.7 KB]

3.7.2015 13:11 pridal(a) cebova

30.6.2015 13:11 pridal(a) kusnir

Letný turnaj o PUTOVNÝ POHÁR Alekšince 2015

Na miniihrisku sa uskutoční dňa 04. 07. 2015 (sobota) tradičný Letný turnaj o PUTOVNÝ POHÁR Alekšince 2015 vo futbale. Turnaj začína o 9.00 hod a finále je naplánované na 16.45 hod. Všetci ste srdečne vítaní.

Rozpis zápasov nájdete v tu.

24.6.2015 20:13 pridal(a) kusnir

Zoznam daňových dlžníkov

Obec Alekšince upozorňuje daňových dlžníkov, že v zmysle daňového poriadku je povinné vymáhať všetky daňové a poplatkové pohľadávky, t.j. i tie, ktorých výška nedosahuje sumu 160 €, resp. 1 600 €.  

Stav daňových dlžníkov k 24. 06. 2015 nájdete tu.

9.6.2015 13:33 pridal(a) cebova

Upozornenie

Upozorňujeme stavebníkov, aby v geometrickom pláne bol doplnený adresný bod (súradnice zemepisnej dĺžky a zemepisnej šírky). Je to potrebné pri určení súpisného a orientačného čísla  a zápisu  čísla a adresného bodu do Registra adries. (novelizácia vyhlášky č. 31/2003 Z.z. MV SR,  ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb).

21.5.2015 8:26 pridal(a) cebova

Kamerový systém v obci

Kamerový systém v obci monitoruje v súčasnosti 9 nainštalovaných kamier. Tento projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

Obec Alekšince v roku 2013 získala dotáciu na vybudovanie kamerového systému na základe výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality vo výške 17 000 EUR (požadovaná suma bola 18 376 EUR). Celkové náklady na projekt vrátane povinného spolufinancovania obce boli vo výške 21 134,40 EUR. Inštalované boli štyri kamery, videoserver a potrebné príslušenstvo. Monitorované je priestranstvo centra obce - okolie obecného úradu a okolie základnej školy.

V roku 2014  sme sa opätovne zapojili do výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality a požiadali sme o dotáciu na projekt Kamerový systém v obci Alekšince II.etapa. Projekt bol  úspešný a bol podporený dotáciou zo štátneho rozpočtu vo výške 15 000 EUR. Predmetom projektu bolo rozšírenie už jestvujúceho kamerového systému. Celkové náklady na projekt vrátane povinného spolufinancovania obce boli vo výške 18 758,82 EUR. Inštalované boli 4 ďalšie kamery, a to pri kostole, na miestnom cintoríne, pri areáli Miestneho futbalového klubu a pri novovybudovanom otočisku autobusov neďaleko železničnej stanice.

Pevne dúfame, že týmto projektom prispejeme k zvýšeniu bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov, ako aj ochrane obecného majetku.Veríme, že  prostredníctvom tejto podpory sa nám podarí v obci znížiť vandalizmus a obmedziť krádeže.

22.4.2015 12:43 pridal(a) admin

Územné rozhodnutie o umiestnení kanalizačného odbočenia

Územné rozhodnutie o umiestnení kanalizačného odbočenia [.pdf, 342.1 KB]

23.3.2015 11:34 pridal(a) cebova

Zvýšené nebezpečenstvo požiaru

zvyšené nebezpečenstvo požiaru.pdf [.pdf, 227.8 KB]

16.3.2015 10:49 pridal(a) cebova

Povinnosti stavebníkov pri činnostiach v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení

plagat.pdf [.pdf, 907.4 KB]

brozura.pdf [.pdf, 559.8 KB]

12.2.2015 7:35 pridal(a) kusnir

Spoločenská kronika

Pripravili sme pre vás Spoločenskú kroniku, ktorá sa nachádza v časti užitočné info. V nej nájdete demografické údaje od roku 2010 až po súčasnosť.

22.1.2015 14:06 pridal(a) kusnir

Odber noviniek na mail

Chcete vedieť čo je nové v Alekšinciach? Prihláste sa na odber noviniek, ktoré vám budú chodiť mailom. Nahlásiť sa je možné v pravej časti stránky.

 

 

14.1.2015 8:52 pridal(a) kusnir

Harmonogram odpúšťania obecnej vody na koncových vetvách v roku 2015

V časti užitočné info nájdete Harmonogram odpúšťania obecnej vody na koncových vetvách v roku 2015.

9.1.2015 9:46 pridal(a) kusnir

Kontakt na starostu

Nášho nového starostu Radoslava Ťapušíka možte kontaktovať aj prostredníctvom novovytvoreného e-mailu starosta@aleksince.sk alebo ako doteraz na t.č. +421905 520 730

7.1.2015 13:01 pridal(a) kusnir

Nová redakčná rada pre noviny a internet

Hľadáme ľudí, ktorí by mali záujem byť súčasťou redakčnej rady pre Alekšinské Noviny a internetovú stránku obce. Viac informácií: anton.kusnir@gmail.com alebo osobne na obecnom úrade.

4.12.2014 11:00 pridal(a) kusnir

Separovaný zber v roku 2015

V časti separovaný zber nájdete plán zvozového kalendára separovaného zberu na rok 2015.

16.11.2014 11:37 pridal(a) kusnir

Výsledky komunálnych volieb 2014. DOPLNENÉ O SPRÁVU!

Oficiálna správa o výsledku komunálnych volieb:

Vysledky volieb starostu a obecneho zastupitelstva 2014.pdf [.pdf, 138.0 KB]

Počet zapísaných voličov......1406

Počet zúčastnených voličov...903, to je 64,22 %
Počet platných hlasov na starostu...890, to je 63,30 %
Počet platných hlasov na poslancov...881, to je 62,66 %
 
Kandidáti na starostu získali nasledovné platné hlasy : 
1. Bohumil Kišac, 32 r., obchodný zástupca, Alekšince č. 49, nezávislý kandidát sa vzdal kandidatúry na starostu obce Alekšince
2. Igor Miškolci, 53 r., starosta , Alekšince č. 419, SMER- sociálna demokracia 264 hlasov
3. Radoslav Ťapušík, 34 r., Policajný zbor SR, Alekšince č.410, nezávislý kandidát 626 hlasov
Za starostu obce bol zvolený : RADOSLAV ŤAPUŠÍK
 
Mená kandidátov, ktorí boli zvolení za poslancov do obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov :
 
1. Anton Kušnír, Ing., 27 r., analytik senior, Alekšince č. 190, nezávislý kandidát 499 hlasov
2. Andrej Lipka, Ing., 32 r., referent nákupu a zásobovania, Alekšince č.406, nezávislý kandidát 381 hlasov
3. Pavel Božik, Ing., 49 r., živnostník, Alekšince č. 438, SMER- sociálna demokracia 341 hlasov
4. Dušan Kotúč, 55 r., podnikateľ, Alekšince č. 408, Slovenska národná strana 289 hlasov
5. Bohumil Kišac , 32 r., obchodný zástupca, Alekšince č. 49, nezávislý kandidát 276 hlasov
6. Anna Moravcová, 40 r., opatrovateľka, Alekšince č. 495, SMER- sociálna demokracia 268 hlasov
7. Peter Čačaný, 46 r., elektrikár, Alekšince č. 241, SMER- sociálna demokracia 258 hlasov
 
Mená náhradníkov, ktorí ako kandidáti neboli zvolení za poslancov , v poradí podľa počtu získaných hlasov : 
 
1. Peter Valent, Ing., 38 r., technik, Alekšince č. 93, Komunistická strana Slovenska 252 hlasov
2. Ľubica Beneová, 53 r., administratíva pracovníčka, Alekšince č. 247, SMER- sociálna demokracia 229 hlasov
3. Vladimír Pleva, Ing., 26 r., odborný referent, Alekšince č. 430, SMER- sociálna demokracia 216 hlasov
4. Martin Kovaľ, Ing., 28 r., asistent správy, Alekšince č.304, nezávislý kandidát 215 hlasov
5. Anna Lukáčiková, 34 r., predavačka, Alekšince č. 398, SMER- sociálna demokracia 196 hlasov
6. Miloš Hanko, 35 r., podnikateľ, Alekšince č. 205, Slovenska národná strana 196 hlasov
7. Jozef Kováč, 59 r., podnikateľ, Alekšince č. 411, Slovenska národná strana 184 hlasov
8. Miloš Kyjak, 50 r., chemik, Alekšince č. 422, Kresťanskodemokratické hnutie 181 hlasov
9. Eva Cebová, 21 r., študent, Alekšince č. 109, Komunistická strana Slovenska 176 hlasov
10. Zlatica Petríková, 47 r., predavačka, Alekšince č. 149, SMER- sociálna demokracia 172 hlasov
11. Pavol Bulla, Mgr., 58 r., štátny zamestnanec v.v., Alekšince č. 239, Národ a Spravodlivosť –naša strana 162 hlasov
12. Matúš Bulla, 21 r., študent, Alekšince č. 54, nezávislý kandidát 141 hlasov
 

2.7.2014 9:27 pridal(a) kusnir

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou Alekšince za školský rok 2013-2014

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou Alekšince za školský rok 2013-2014.pdf [.pdf, 1.3 MB]

27.1.2014 22:55 pridal(a) kusnir

Nová publikácia

Keďže sa chystá nová knižka o dejinách a súčasnosti našej obce, chcel by som poprosiť každého, kto má staré fotky obce, kultúrneho a spoločenského života (ochotnícke divadlo, hudobný súbor, obecné zábavy, manifestácie, atď.), športového vyžitia, spolkov a organizácii (chovatelia, záhradkári, Zväzarm, Slovenský zväz žien, pionieri, dobrovoľní hasiči, atď.), či hospodárskeho života (Práce na družstve, štátnych majetkoch a pod.) alebo poznali pamätníkov, aby ma kontaktoval buď cez fb, prípadne mejlom na: hruby.tomas87@gmail.com a prispel tak ku kvalitnejšiemu obsahu pripravovanej knihy. Ďakujem. Tomáš Hrubý

27.2.2013 14:51 pridal(a) Kusnir

Verzia 2.0

Vážení návštevníci oficiálnej webovej stránky obce Alekšince. Dňa 27. 02. 2013 bola spustená verzia 2.0 a je spravovaná pomocou redakčného systému. Hlavným cieľom je aktuálnosť informácii o dianí v obci. Nová verzia je prehladnejšia, spĺňala všetky pravidlá prístupnosti a štandardy platné s novou legislatívou. Obsahuje novinky ako oznamy miestneho rozhlasu, elektronické nahlásenie stavu vodomeru a ďalšie, o ktorých vás budeme postupne informovať. Najväčšou zmenou prešlo používateľské prostredie, kde zamestnanci obecného úradu budú mať možnosť dopĺňať aktuálne informácie. Neustále pracujeme na vývoji stránky a chceme sa čo najviac priblížiť občanom obce Alekšince, aby tu našli všetky potrebné informácie.

Dúfame, že sa Vám stránka páči, ak máte pripomienky, nápady, prípadne ste našli chyby, kontaktuje nás, alebo napíšte mail na admin@aleksince.sk.


Hlásenia miestneho rozhlasu
4.2.2016 - 8:32
Detská lekárka MUDr. Natália Pristachová oznamuje rodičom, že dňa 5.2.2016 /piatok/ nebude ordinovať. Zastupuje ordinácia vo Veľkom Záluží.
2.2.2016 - 15:45
Oznamujeme, že zajtra t.j.3.2.2016 sa separovaný zber začne od ulíc Balkán, Skrky. Z tohto dôvodu žiadame občanov bývajúcich na týchto uliciach, aby vyseparované komodity vyložili pred svoj dom do 8,00 hodiny.
2.2.2016 - 10:48
Vážení spoluobčania, Slovenská národná strana ako najstaršia strana Slovákov Vás srdečne pozýva na predvolebné stretnutie s predstaviteľmi SNS a zároveň na predstavenie kandidátov na poslancov do NR SR. Stretnutie sa uskutoční dňa...
Zobraziť celé hlésenie
1.2.2016 - 11:15
Vážení občania, Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ľubomír Jahnátek a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Tibor Glenda Vás srdečne pozývajú v stredu 3. februára 2016 o 17:00 hod. do kultúrneho...
Zobraziť celé hlésenie


Odber noviniek
Chcete vedieť čo je nové v Alekšinciach? Prihláste sa na odber noviniek.

Počasie online
Predpoveď počasia
Po kliknutí na obrázok sa otvorí v novom okne stránka www.svieti.sk
Stránkové dni
Pondelok730 - 1545
Streda730 - 1700
Štvrtok730 - 1200
Piatok730 - 1315

Obedná prestávka:
1200 - 1230

Facebook
Inzercia
Kalendár
Dnes je:
Nedeľa   7.  Február  2016
Meniny má Vanda
PoUtStŠtPiSoNe
18192021222324
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021