Obec Alekšince
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík

Hlásenia miestneho rozhlasu

Na tejto stránke sa nachádzajú všetky hlásenia miestneho rozhlasu odkedy bola táto funkcia pridaná na www.aleksince.sk (13.3.2013). Informácie v týchto hláseniach boli aktuálne a relevantné v čase ich vyhlasovania. Teraz už nemusia byť tieto informácie aktuálne ani relevantné.


Pridané :27.3.2020 - 13:17

Mimoriadny čas predaja v COOP Jednote od 1.4.2020

 

Pondelok : 7:00 – 10:00

Utorok a štvrtok: 7:00 – 11:00     

streda a piatok 7:00 – 16:00         obed:11:00-11:30

Sobota: 7:00 – 12:00

 

Upozorňujeme na povinnosť vstupovať do predajne iba s ochranou nosa a úst a dodržiavať bezpečnú vzdialenosť v predajni aj pri pokladniach, povinný odstup 2m.

 
Pridané : 27.3.2020 - 13:10

Vážení spoluobčania, venujte pozornosť tomuto oznamu...

 

Príchodom jari sa zvýšila aktivita prác v záhradách. Jarné počasie vás láka pracovať v záhradách a tým vám vzniká odpad. Haluzina z opilov drevín alebo biologicky rozložiteľný odpad. Na vzniknutý odpad je určená hnedá smetná nádoba.  Vyzývame občanov aby rešpektovali a dodržiavali zákaz pálenia drevín, haluziny, biologického odpadu zo záhrad a vypaľovania tráv, nakoľko vzniká riziko požiaru a zadymovanie obce. V prípade väčšieho množstva dreviny, ktoré vznikne z opilovania a jarného rezu stromov je možné po telefonickom dohovore na tel. čísle 037/7822126 sa dohodnúť na otvorení zberného miesta kde môžete tento orez a haluzinu zo stromov doviesť. Touto cestou vyzývame občanov aby nevykladali haluzinu pred domy a nečakali, že zamestnanci obce im túto haluzinu a opil odvezú.  

Týmto vám dávame na vedomie, že v sobotu t.j. zajtra 28.03 bude v čase od 14.00 hod do 17.00 hod otvorené zberné miesto kde je možné vyviesť biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, haluzinu ako i opil zo stromov.

 
 
Pridané : 25.3.2020 - 14:30
 

Vážení spoluobčania venujte pozornosť tomuto oznamu...

V rámci prijatých opatrení pred zamedzením šírenia vírusu COVID-19 Vás vyzývame, aby ste dodržiavali nasledovné opatrenia prijaté na zasadnutí Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky:

- až do odvolania sa predlžuje všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy termín od 24.03.2020 do odvolania...
- zatvorenie obchodov v nedeľu za účelom sanitárneho dňa od 25.03.2020 do odvolania...
- zakazuje sa vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest. Termín od 25.03.2020 od polnoci do odvolania...

Obec Alekšince naďalej vyzýva a upozorňuje obyvateľov našej obce, v rámci predchádzaniu šírenia vírusu COVID-19, aby dodržiavali nasledovné preventívne opatrenia:

- vykonávali umývanie rúk a tváre hlavne po návrate z vonku do svojich obydlí...
- udržiavanie čistoty a dezinfekcie v domácnostiach...
- žiadam občanov, aby pri návšteve pošty ako i obchodov s potravinami tieto vykonávali jednotlivo, čiže jeden člen domácnosti, ak je možné úplne vylúčiť nákupy v spoločnosti detí a žiadame Vás o dodržiavanie pokynov zamestnancov pošty ako i obchodov s potravinami
- odporúčame Vám pri návšteve pošty alebo obchodu, či už v obci alebo mimo obce používať na ochranu pred vírusom i ochranu rúk a to buď jednorazovými rukavicami alebo iným obdobným spôsobom...

S úctou starosta obce

 
Pridané : 25.3.2020 - 12:47
Oznamujeme občanom, že lekárka pre dospelých MUDr. Andrea Prosnanová nebude dňa 26.3.2020 / štvrtok / v Rišňovciach ordinovať. Zastupuje ambulancia v Lužiankach do 11,00 hod.
 
Pridané : 24.3.2020 - 10,13

Obec Alekšince obdržala niekoľko desiatok ochranných rúšok,

ktoré budú dnes t.j. utorok 24.03 roznesené Dobrovoľným hasičským zborom obce Alekšince. Tieto ochranné rúška budú roznesené občanom od fyzického veku 60 rokov a viac. Roznos rúšok bude prebiehať v čase od 14.00 hod. Preto žiadame občanov od dovŕšenia fyzického veku 60 rokov, aby venovali pozornosť tomuto oznamu.   

Chráňme seba a pomôžme chrániť aj iných... 

 
Pridané : 20.3.2020 - 16:54

Vedúca predajne COOP Jednota Alekšince Vám oznamuje zmenu otváracieho času v miestnych potravinách COOP Jednota a to nasledovne:

21.03.2020 /sobota/ od 6.30 hod. do 11.00 hod.

23.03.2020 / pondelok/ od 6.30 hod. do 11.00 hod.

a od 24.03.2020 – 27.3.2020 /utorok až  piatok / bude obchod COOP Jednota Alekšince otvorený:

od 6.30 hod do 14.00 hod., stým,že v čase od 11.00 hod. do 11.30 hod. bude obedná prestávka.

 

 
Pridané : 20.3.2020 - 9:02
Vedúca pošty pani Beáta Podskalanová oznamuje občanom, že pošta v našej obci bude od 23.3.2020 až do odvolania otvorená od 7,30 do 10,30 hod.
 
Pridané : 19.3.2020 - 20 : 02

Vážení spoluobčania, milí priatelia... Dnes, za pomoci Dobrovoľného hasičského zboru Alekšince boli roznesené ochranné rúška v obci ako aj v časti obce Lahne našim najstarším spoluobčanom ako i občanom s respiračným - pľúcnym ochorením ako aj onkologickým pacientom, ktorí sa nahlásili na obecný úrad, za čo dobrovoľnému hasičskému zboru patrí moje úprimné poďakovanie.  Som veľmi rád, že sa našli ľudia, ktorí sa neriadia pravidlom " Čo je doma to sa ráta " a rúško, ktoré im bolo doručené posunuli ďalšiemu občanovi, nakoľko už mali zakúpené alebo si takéto ochranné rúško vyrobili. ĎAKUJEM za tento prístup. Rúška, ktoré boli distribuované sú z bavlny, nejedná sa o respirátory. Ochrana používaním ochranného rúška spočíva v tom, že pri kýchaní či kašlaní chráni iných pred prípadným prenosom baktérií. Ochranné rúško treba po použití dezinfikovať praním, prípadne prežehlením, čím príde k dezinfekcii a možnosti následného použitia. Som veľmi rád, že počas dňa pri pohybe po obci si väčšina vás chráni tvár podomácky vyrobenými ochrannými rúškami alebo nami dodanými ochrannými rúškami. Preto aj naďalej Vás žiadam, kto je zručný a dokáže si rúško vyrobiť, nečakajte na nás pokiaľ Vám ho doručíme, ale vyrobte si ho, prípadne ak vy už máte ponúknite ho tomu, kto ešte ochranné rúško nemá  alebo si ho nedokáže vyrobiť. Z vyjadrení úradov  je zrejmé, že vírus COVID -19 nezastavíme, ale môžeme spomaliť jeho šírenie tým, že budeme disciplinovaní a ohľaduplní voči iným a tým pomôžeme lekárom,  nemocniciam s bojom proti vírusu COVID -19. Ešte raz  Vám všetkým ďakujem za zodpovedný prístup a ohľaduplnosť voči druhým a verím, že spoločnými silami sa nám podarí vírus spomaliť a následne zastaviť. Po ďalšom doručení ochranných rúšok budeme pokračovať s ich distribúciou medzi Vás... s pozdravom a úctou starosta obce Radoslav Ťapušík.

 
Pridané : 19.3.2020 - 13.05

Ako majú domácnosti nakladať s  použitými rúškami či respirátormi.

  • Použité rúška či respirátory treba dať do plastovej tašky, vreca, .... a pevne uzavrieť.
  • Vrece či tašku treba vyhodiť do nevytriedeného komunálneho odpadu (čierny kontajner)
  • Použité rúška či respirátory v žiadnom prípade nepatria do triedeného odpadu.
  • Samozrejme si umyť ruky a postupovať podľa všetkých hygienických pravidiel
 
Pridané : 19.3.2020 - 11,19

Vážení spoluobčania,

 

obec Alekšince obdržala niekoľko desiatok ochranných rúšok vyrobených zo 100% bavlny. Po rozhodnutí starostu obce ako prvým tieto rúška boli dňa  18.03.2020 distribuované občanom s ťažkým respiračným a pľúcnym ochorením,  onkologickým pacientom a našim najstarším spoluobčanom, ktorí sa nahlásili na  obecný úrad. Rozvoz rúšok bude pokračovať aj dnes 19.3.2020  Dobrovoľným hasičským zborom obce Alekšince a to  po 17.00 hodine.  Nakoľko v tomto čase nedisponuje obec ochranným rúškom pre každého obyvateľa, starosta obce rozhodol o takomto postupe. Následne po obdržaní ďalšej zásielky distribúcia ochranných rúšok bude pokračovať medzi ďalších spoluobčanov. Týmto oznamom starosta obce opäť žiada šikovných ľudí, ktorí si vedia rúško vyrobiť, aby tak urobili a ak vedia urobiť viac aby ich ponúkli susedom, či známym.

Chráňme seba a pomôžme chrániť aj iných... 

 
Pridané : 17.3.2020 - 15.36
Obec Alekšince spoločne s DHZ Alekšince v rámci opatrenia v čo najväčšej miere zamedzenia pohybu po obci starším osamelým občanom a mamičkám s malými deťmi, ktorých partneri sú odcestovaní za prácou mimo domova / kamionisti a pod./ ponúkajú nákup základných potravín. Nákup sa bude realizovať obdeň (dnes nahlásite a zajtra doručíme). Nákup treba nahlásiť na t.č. 037/7822126 na obecný úrad od 8:00 do 11:00 hod., maximálne 7 položiek. Nákup vám bude dodaný na druhý deň. Pred dodaním nákupu budete telefonicky vyrozumení. Predbežný čas dodania nákupu bude od 14:00 do 16:00 hod.
 
Pridané : 17.3.2020 - 15.20
Obec Alekšince bude v pravidelnom časovom intervale každý deň o 17,00 hod.podávať oznamy, upozornenia a iné dôležité správy prostredníctvom miestneho rozhlasu .
 
Pridané : 16.3.2020 - 21.16
Vážení občania,

Firma Kohaplant, váš dlhoročný predajca ovocných výpestkov, viniča a
ruží, si vás dovoľuje na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky
informovať, že bude dočasne ukončený ambulantný predaj na území
Slovenskej republiky. Aby sme však dokázali uspokojiť vaše záhradkárske
potreby budeme prijímať telefonické a emailové objednávky, ktoré Vám
budú následne dodané našimi vyškolenými kuriérmi priamo do pohodlia
vášho domova. Ovocné stromčeky si môžete objednávať na telefónnom číse 0948 074 460 alebo e-mailovej adrese kohaplant@kohaplant.sk

 
 
Pridané : 16.3.2020 - 12.03

Vážení spoluobčania...

 

Vláda SR schválila vyhlásenie núdzového stavu pre oblasť zdravotníctva podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.,ktorý platí od 16. marca 2020 od 6.00 h. Od 16. marca 2020 budú zatvorené maloobchodné prevádzky s výnimkou potravín, lekární, drogérií, predajní tlače, pôšt, bánk, čerpacích staníc, stravovacích prevádzok a obchodov s krmivom pre zvieratá. Všetky doterajšie rozhodnutia naďalej zostávajú v platnosti.

Vážení spoluobčania naďalej vás striktne žiadam o dodržiavanie hygienických nariadení:

 

  • Časté umývanie rúk a tváre
  • Udržiavanie čistoty a dezinfekcie v domácnostiach
  • Odporúčame vyhýbať sa stretu s väčšími skupinkami ľudí
  • Žiadam občanov aby pri návšteve pošty, ako i obchodov s potravinami tieto vykonávali jednotlivo, čiže jeden člen domácnosti, ak je možné úplne vylúčiť nákupy v spoločnosti detí a žiadam Vás o dodržiavanie pokynov zamestnancov pošty ako i obchodov s potravinami
  • Upozorňujem akýkoľvek pohyb mimo domova, osoba si musí chrániť tvárovú časť ochranným rúškom, prípadne šálom, šatkou alebo iným spôsobom.
  • Buďme zodpovední k seba aj k svojmu okoliu.

 

Vážení spoluobčania, obec Alekšince spoločne s okolitými obcami oslovila firmu, ktorá šije pre našu obec ochranné bavlnené rúška. Hneď ako nám budú dodané, začneme distribúciu medzi Vás obyvateľov o čom Vás budeme informovať. Aj tak Vás chcem požiadať ako starosta aj človek, ak ste zruční a máte možnosť ušiť si ochranné rúško urobte tak, a ak sa Vám podarí vyrobiť viac, ponúknite susedom či známym, o ktorých viete, že nemajú možnosť si takéto rúško zabezpečiť, prípadne vyrobiť. Správajme sa zodpovedne a spoločnými silami zvíťazíme nad nebezpečenstvom, ktoré pre nás predstavuje vírus COVID - 19. S úctou k Vám starosta obce.

 

 
Pridané : 16.3.2020 - 7.52
Vedúca pošty pani Beáta Podskalanová oznamuje občanom, že pošta v našej obci bude dňa 16.3.2020 / pondelok/otvorená do 10,30 hod.
Pridané : 14.3.2020 - 22:19

Prímestská autobusová doprava až do odvolania premáva podľa prázdninových cestovných poriadkov !!!

Vzhľadom na nariadenie Vlády SR o plošnom uzatvorení všetkých školských zariadení v súvislosti s aktuálnou mimoriadnou situáciou, bude prímestská autobusová doprava počnúc pondelkom 16. marca 2020 v pracovných dňoch až do odvolania premávať podľa prázdninového cestovného poriadku.
Počas sobôt, nedieľ a sviatkov ostáva rozsah premávky bez zmeny.

 
Pridané : 14.3.2020 - 22:17
Prosíme občanov, ktorí sa vrátili z EÚ a z krajín s vysokým výskytom koronavírusu, aby podstúpili aj  s osobami v spoločnej domácnosti 14-dňovú karanténu. Ďakujeme.
 
Pridané : 13.3.2020 - 8.30

Základná škola s materskou školou, Alekšince 395 oznamuje rodičom i žiakom, že od pondelka 16. marca 2020 , v zmysle rozhodnutia Krízového štábu Slovenskej republiky uzatvára prevádzku základnej školy, materskej školy, školského klubu a školskej jedálne na dobu 14 dní, t. j. do 27. marca 2020 vrátane z dôvodu prevencie rozširovania COVID-19.

Toto rozhodnutie platí aj pre prevádzku telocvične.

Opäť dôrazne odporúčame, aby sa deti a žiaci počas prerušenia školského vyučovania vyvarovali návštevám hromadných podujatí a miest s väčším počtom ľudí.

O ďalšom postupe Vás budeme včas informovať.

Riad. školy, Mgr. Kapitánová

 
 
 
Pridané : 12.3.2020 - 14,43

 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra odporúča svojim klientom, aby zvážili osobnú návštevu úradu a na komunikáciu využívali emailovú komunikáciu a telefonický kontakt. Cieľom odporučenia je eliminovať pohyb klientov na úrade a na pracoviskách úradu za účelom ochrany klientov a ich rodinných príslušníkov a tak predísť šíreniu coronavírusu, prípadne spomaliť jeho postup v čo najväčšej možnej miere

Ak sa klient rozhodne doručiť písomné doklady osobne, úrad ich preberie v priestoroch recepcie pri vchode do úradu a budú mu poskytnuté služby v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí a rodiny.

Telefónne kontakty všetkých zamestnancov úradu sú zverejnené na webovej stránke ÚPSVR Nitra :  https://www.upsvr.gov.sk/buxus/generate_page.php?page_id=530476 .

Zároveň dávame do pozornosti webovú stránku Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny : https://www.upsvr.gov.sk/, kde môžete získať čo najviac informácií o prijatých opatreniach.                                                                                       

Pridané : 12.3.2020 - 8,31
Oznamujeme, že lekáreň v našej obci bude dnes 12.3.2020 zatvorená.
 
Pridané : 12.3.2020 - 8,30
Oznamujeme občanom, že lekárka pre dospelých MUDr. Andrea Prosnanová nebude dňa 12.3.2020 / štvrtok / ordinovať. Zastupuje ambulancia Lužianky.
 
Pridané : 10.3.2020 - 15.47

Konferencia biskupov Slovenska rešpektuje zákaz organizovania verejných podujatí v súvislosti s výskytom nového koronavírusu na Slovensku, preto sa v slovenských kostoloch najbližšie dva týždne neuskutočnia verejné katolícke bohoslužby.

Platí od dnešného dňa, t.j. 10.03.2020 do 23.03.2020. Preto ani v Alekšinciach sväté omše nebudú