Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Využívanie mobilných zariadení v obehovom hospodárstve

Dátum: 19.12.2023
Autor: Eva Cebová
Počet videní: 662
1 min. čítania
Využívanie mobilných zariadení v obehovom hospodárstve

Zverejnenie zámeru a upovedomenie o začatí konania

Navrhovateľ, SEGNIS, spol. s r.o., Nitrianska 134/24, 958 01 Partizánske,
IČO 31 430 317 doručil dňa 12. 12. 2023 Ministerstvu životného prostredia Slovenskej
republiky, sekcii posudzovania vplyvov na životné prostredie, odboru posudzovania vplyvov
na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“), podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“) zámer navrhovanej činnosti „Využívanie mobilných zariadení v obehovom hospodárstve“ (ďalej len „navrhovaná činnosť“) vypracovaný podľa prílohy č. 9 zákona.

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vyuzivanie-mobilnych-zariadeni-v-obehovom-hospodarstve-