Obec Alekšince
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Poďakovanie starostu obce

Poďakovanie starostu obce
za účasť na celoplošnom  testovaní

Vážení spoluobčania...

Dovoľte mi, aby som zhrnul pár vetami celoslovenské testovanie na ochorenie Covid-19 v našej obci. V našej obci bolo za sobotu 31.10. a nedeľu 01.11. vykonaných 1014 testov. Z tohto počtu bolo 24 testov pozitívnych. Len my sami vieme, či náš test bol negatívny alebo  pozitívny. Je teraz na každom z nás ako s týmto výsledkom naložíme. Veľa z Vás odchádzalo z testovacieho miesta s úsmevom na tvári, ale boli medzi nami aj takí, ktorí odišli z testovacieho miesta sklamaní a smutní. To, že bol niekto v sobotu alebo v nedeľu negatívny neznamená, že pre neho prestávajú platiť pravidlá. Správaj sa i naďalej zodpovedne k sebe, svojím rodinným príslušníkom ako i k svojim spoluobčanom. Musíme si uvedomť, že len spoločnými silami a zodpovednosťou sa nám podarí vymaniť z obmedzení, ktoré sa dotýkajú všetkých nás. 

Vážení spoluobčania, dovoľte mi v mene mojom ako starostu našej obce sa Vám poďakovať za vašu zodpovednosť pri boji s ťažkým protivníkom Covid-19. Je to síce ťažký bojovník, ale nie je neporaziteľný. Verím, že spoločnou zodpovednosťou tohto nášho spoločného nepriateľa porazíme.

Moje veľké poďakovanie patrí nášmu zdravotnému personálu, pani doktorke ako i zdravotníčkam, ktoré pomáhali pri vyhodnocovaní odobratých vzoriek. Ďakujem patrí aj administratívnym pracovníčkam ako i členom nášho dobrovoľného hasičského zboru obce. Ďakujem aj pracovníkom ministerstva obrany ako i  ministerstva vnútra za ich ľudský prístup k nám všetkým obyvateľom našej obce. Poďakovanie patrí aj členom výboru nášho futbalového mužstva za uvoľnenie priestorov ako i firme EuroVat za zapožičanie stanov a zabezpečenie dezinfekčných prostriedkov pre obslužný personál a firme Revis Servis za vydezinfikovanie spoločných priestorov po ukončení testovania. Ešte raz veľké ďakujem všetkým, ktorí priložili ruku k tomu, aby testovanie v našej obci bolo bezpečné a mohlo byť vykonané.

 

S úctou starosta obce