Obec Alekšince
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

ZISŤOVANIE O PRÍJMOCH A ŽIVOTNÝCH PODMIENKACH DOMÁCNOSTÍ - EU SILC 2021

ZISŤOVANIE O PRÍJMOCH A ŽIVOTNÝCH PODMIENKACH DOMÁCNOSTÍ - EU SILC 2021
Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR uskutočňuje na Slovensku zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2021.

Štatistický úrad SR bude zisťovať  informácie o financiách a spotrebe vo vybraných domácnostiach v našej obci dňa 22.7.2021 t.j. vo štvrtok od 9,00 do 14,00 hod.

V čase zisťovania vybrané domácnosti navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa preukazom zamestnanca ŠÚ SR.

Všetky informácie, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú spracované anonymne a využijú sa výhradne pre štatistické a vedecké analýzy nekomerčného charakteru.

Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia.