Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Názov verejného obstarávateľa, adresa a kontaktné miesto

Verejný obstarávateľ: Obec Alekšince
IČO: 00 307 726

Sídlo

Obec Alekšince
Obecný úrad v Alekšinciach
Alekšince 389, 951 22 Alekšince
Slovenská republika

Štatutárny zástupca

Ing.Pavel Božik, starosta obce
telefón: 037 / 7822 126
mobil: 0905 520 730
e-mail: obec@aleksince.sk

Druh verejného obstarávateľa

Regionálny alebo miestny orgán

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona 343/2015 Z. z.

§ 7 ods. 1 písm. b)

Hlavný predmet alebo predmety činnosti

Všeobecná verejná správa

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL)

https://www.aleksince.sk/

Adresa profilu verejného obstarávateľa (URL)

https://www.uvo.gov.sk

Kontaktné osoby

Ing. Pavel Bozik, starosta obce
telefón: 037 / 7822 126
mobil: 0905 520 730
e-mail: obec@aleksince.sk

Bankové spojenie

Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu (IBAN)

IBAN: SK50 5600 0000 0008 0978 7004
BIC kod banky: KOMASK2X

Ďalšie informácie možno získať

Na uvedenej adrese a kontaktnom mieste od kontaktnej osoby.