Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zrušenie volieb do rady školy a vyhlásenie nových volieb

Dátum: 04.06.2023
Počet videní: 1244
4 min. čítania
Zrušenie volieb do rady školy a vyhlásenie nových volieb

Milí rodičia žiakov MŠ a ZŠ v Alekšinciach!

Pred časom sa konali voľby do rady školy (12.-14. apríl). Bohužiaľ, tieto voľby museli byť zo strany zriaďovateľa obce Alekšince zrušené, pretože prišlo k niekoľkým porušeniam v spôsobe vyhlásenia a celkovému priebehu volieb, akým sa uskutočnili.

Na základe viacerých podnetov starosta obce uložil hlavnej kontrolórke preveriť zákonnosť postupu volieb do rady školy. Kontrolné zistenia hlavnej kontrolórky zo správy č. 2/2023 z 15.05.2023 ohľadne priebehu volieb do Rady školy Základnej školy s materskou školou Alekšince potvrdila aj nezávislá právna analýza a po odporučení z ministerstva školstva sme sa rozhodli voľby zrušiť a vyhlásiť nové voľby zástupcov zamestnancov a rodičov do Rady školy ZŠ s MŠ Alekšince. 

Kontrolné zistenie č. 1:

Voľba pedagogických a nepedagogických zástupcov zamestnancov do rady školy od 7:30 do 13:30 h.  prebehla v rozpore s článkom 5 ods. 4, čl. 8 ods. 6 a čl. 9 ods. 4 prijatej smernice „Volebný poriadok“, a zároveň v rozpore § 1 ods. 5 vyhlášky.

Kontrolné zistenie č. 2:

Riaditeľka školy vyhlásením volieb zástupcov rodičov v termíne od 12.04.2023 do 14.04.2023 porušila článok 3. ods. 2 volebného poriadku a zároveň § 1 ods. 6 vyhlášky.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že voľby do Rady školy ZŠ s MŠ Alekšince prebehli v rozpore s vnútornými smernicami, vyhláškou a tiež zákonom. Takýto spôsob prevedenia volieb sa javí ako netransparentný, pričom sa zvyšuje riziko možnosti manipulácie s výsledkom volieb.

V najbližších dňoch je riaditeľ ZŠ povinný zorganizovať novú voľbu do rady školy. Touto cestou Vás chceme srdečne požiadať, aby ste venovali pozornosť informáciám v Edupage, alebo na stránke školy, obce a využili možnosť sa prihlásiť ako kandidát  z  rodičov MŠ (volí sa 1 člen) a ZŠ (volia sa 3 členovia) a zúčastniť sa volieb.

Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. V neposlednom rade sa zúčastňuje aj na voľbe riaditeľa školy. Rada školy je volená na 4 roky.

Veríme, že tentokrát prebehnú voľby transparentne a bez zbytočných pochybností o ich priebehu a výsledkoch.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Alekšinciach:                                   

Ing. Peter Bulla, PhD.,                                 

prof. Ing. Ján Jobbágy, PhD.,               

Peter Čačaný,                                   

Anna Moravcová,                   

Ing. Anton Kušnír, MBA,              

Mgr. Daniela Ďurčanská,        

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.